Магістр “Комп’ютерні науки”

Форма зворотного зв’язку:

https://bit.ly/3ai72Oh

Магістри за освітньою програмою  “Комп’ютерні науки”  зі спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”  готуються для роботи в галузі інформаційної аналітики для усіх видів економічної, політичної та соціальної сфер діяльності, здатних забезпечити генерацію нових знань та інформаційну підтримку прийняття рішень.

Поглиблені теоретичні та практичні знання в галузі комп’ютерних наук з акцентом на формування навиків створення та практичної реалізації інновацій в галузі інформаційних технологій для різних галузей людської діяльності. 

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми в галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів комп’ютерних наук, інформаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Ступінь магістра передбачає більш глибоке освоєння теорії за обраним профілем, а також підготовку студента до науково-дослідної або педагогічної діяльності за обраним напрямом.

На навчання приймаються особи, які мають базову (бакалавр) або повну (спеціаліст, магістр) вищу освіту будь-якої спеціальності. Докладніше читайте тут.

Освітня програма 122 “Комп’ютерні науки” другого (магістерського) рівня

Навчальний план 122 “Комп’ютерні науки” другого (магістерського) рівня

Стандарт вищої освіти спеціальність 122 “Комп’ютерні науки” другого (магістерського) рівня

Основні предмети за спеціальністю “Комп’ютерні науки”, які вивчаються в магістратурі:

на 1 курсі
Фахові дисципліни даної освітньої програми:
– Охорона праці в галузі та цивільний захист. Силабус
– Bіg Data . Силабус
– Штучний інтелект . Силабус
– DevOps та Cloud-обчислення . Силабус
– Організація та керування інформаційними системами . Силабус
– Технології інформаційного менеджменту. Силабус
– Іноземна мова. Силабус
– Інновації в КН. Силабус

на 2 курсі
Фахові дисципліни даної освітньої програми:
Наукова практика.
Магістерська кваліфікаційна робота

Варіативні дисципліни, які пропонуються в рамках даної освітньої програми, здобувачі можуть обрати з Каталогу вибіркових дисциплін

Посади, на яких зможуть працювати випускники згідно з ДК 003:2010:

– адміністратор бази даних;
– адміністратор даних;
– адміністратор доступу;
– адміністратор системи;
– аналітик комп’ютерних систем;
– аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення;
– інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;
– інженер-програміст;
– програміст (база даних);
– програміст прикладний;
– інженер із застосування комп’ютерів.