Магістр “Комп’ютерні науки”

Форма зворотного зв’язку:

https://bit.ly/3ai72Oh

Магістри за освітньою програмою  “Комп’ютерні науки”  зі спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”  готуються для роботи в галузі інформаційної аналітики для усіх видів економічної, політичної та соціальної сфер діяльності, здатних забезпечити генерацію нових знань та інформаційну підтримку прийняття рішень.

Поглиблені теоретичні та практичні знання в галузі комп’ютерних наук з акцентом на формування навиків створення та практичної реалізації інновацій в галузі інформаційних технологій для різних галузей людської діяльності. Можливість спеціалізації в напрямках захисту інформаційних технологій.

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми в галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів комп’ютерних наук, інформаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Ступінь магістра передбачає більш глибоке освоєння теорії за обраним профілем, а також підготовку студента до науково-дослідної або педагогічної діяльності за обраним напрямом.

На навчання приймаються особи, які мають базову (бакалавр) або повну (спеціаліст, магістр) вищу освіту будь-якої спеціальності. Докладніше читайте тут.

Освітня програма 122 “Комп’ютерні науки” другого (магістерського) рівня

Основні предмети за спеціальністю “Комп’ютерні науки”, які вивчаються в магістратурі:

на 1 курсі
Фахові дисципліни даної освітньої програми:
– Охорона праці в галузі та цивільний захист. Силабус (2021-2022)
– Bіg Data . Силабус (2021-2022)
– Штучний інтелект . Силабус (2021-2022)
– DevOps та Cloud-обчислення . Силабус (2021-2022)
– Організація та керування інформаційними системами . Силабус (2020-2021)
– Технології інформаційного менеджменту Силабус (2020-2021)
Варіативні дисципліни, які пропонуються в рамках даної освітньої програми:
– Теорія захисту інформації. Силабус (2021-2022)
– Математичні методи дослідження операцій. Силабус (2021-2022)
– Технології  підтримки прийняття  рішень. Силабус(2021-2022)
– Мови програмування  для аналітичних досліджень. Силабус (2021-2022)
– Інформаційна безпека в комп’ютерних мережах. Силабус (2021-2022)

на 2 курсі
Фахові дисципліни даної освітньої програми:
– Технологія менеджменту знань. Силабус (2021-2022)
– Технології інформаційного менеджменту . Силабус (2021-2022)
– Програмна обробка наукових досліджень . Силабус (2021-2022)
– Організація та керування інформаційними системами .Силабус (2021-2022)
– Machіne Learnіng . Силабус (2021-2022)
Варіативні дисципліни, які пропонуються в рамках даної освітньої програми:
– Методика викладання у вищій школі . Силабус (2021-2022)


Посади, на яких зможуть працювати випускники згідно з ДК 003:2010:

– адміністратор бази даних;
– адміністратор даних;
– адміністратор доступу;
– адміністратор системи;
– аналітик комп’ютерних систем;
– аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення;
– інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;
– інженер-програміст;
– програміст (база даних);
– програміст прикладний;
– інженер із застосування комп’ютерів.