Форма зворотного зв’язку:

https://bit.ly/3m5cUgu

Магістр “Комп’ютерна інженерія”

Магістри з освітньої програми “Комп’ютерна інженерія” зі спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія” готуються для роботи в галузі програмування, розробки та супроводу комп’ютерних програм, а також для проектування та обслуговування комп’ютерних систем і мереж.

Потреба у фахівцях, які вміють ефективно експлуатувати сучасне програмне забезпечення та комп’ютерну техніку, а також кваліфіковано розробляти нові програми, на сьогоднішній день, неухильно зростає.

Магістр може продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти чи за програмою магістратури з інших галузей знань, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми в галузі комп’ютерної інженерії або у процесі навчання, що передбачає застосування досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Ступінь магістра передбачає більш глибоке освоєння теорії за обраним профілем, а також підготовку студента до науково-дослідної або педагогічної діяльності за обраним напрямом.

На навчання приймаються особи, які мають базову (бакалавр) або повну (спеціаліст, магістр) вищу освіту будь-якої спеціальності. Докладніше читайте тут.

Освітня програма 123 “Комп’ютерна інженерія” другого (магістерського) рівня

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ надає ґрунтовні знання з наступних мов програмування та технологій:

– С++,  Pascal, Lazarus, Assembler;
– Visual C++, Visual C#, Microsoft DOT NET Framework;
– Java, Android API;
– HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, ASP.NET;
– WordPress, Joomla, Drupal;
– SQL, XML, Paradox, Interbase, Oracle;
і т.д.

Вивчаються операційні системи:
– Windows 10;
– Ubuntu;
– mac OS;
– FreeBSD;
– Linux;
– Android;
– Apple iOS (Apple iPhone, iPod touch, iPad);
– Windows Phone.

Основні предмети за спеціальністю “Комп’ютерна інженерія”, які вивчаються в магістратурі:

на 1 курсі
Фахові дисципліни даної освітньої програми:
– Охорона праці в галузі та цивільний захист. Силабус
– Проектування комп’ютерних систем та мереж. Силабус
– Bіg Data. Силабус
– Штучний інтелект . Силабус
– DevOps та Cloud-обчислення.Силабус
– Організація та керування інформаційними системами. Силабус
– Machіne Learnіng . Силабус

на 2 курсі
Фахові дисципліни даної освітньої програми:
– Організація та керування інформаційними системами. Силабус
– Machіne Learnіng . Силабус
– Технологія розподілених обчислень. Силабус
– Програмна обробка наукових досліджень. Силабус

Варіативні дисципліни, які пропонуються в рамках даної освітньої програми, здобувачі можуть обрати з Каталогу вибіркових дисциплін

Посади, на яких зможуть працювати випускники згідно з ДК 003:2010:
– професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук;
– професіонали в галузі обчислень (комп’ютеризації);
– професіонали в галузі обчислювальних систем;
– наукові співробітники (обчислювальні системи);
– розробники обчислювальних систем;
– адміністратор системи;
– інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;
– професіонали в галузі програмування;
– наукові співробітники (програмування);
– розробники комп’ютерних програм;
– інженер-програміст;
– програміст (база даних);
– програміст прикладний;
– професіонали в інших галузях обчислень (комп’ютеризації);
– інженер із застосування комп’ютерів;
– професіонали в інших галузях обчислень;
– технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки;
– техніки-програмісти;
– фахівець з інформаційних технологій;
– фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення.