24-25 березня 2016 на базі кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення Кіровоградського національного технічного університету пройшла Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційна безпека та комп’ютерні технології” –  InfoSec&CompTech-2016, на якій відбувся обмін теоретичними та практичними результатами наукових досліджень у галузі інформаційних технологій. Особлива увага приділялася обговоренню питань інформаційної безпеки.

На конференції відбулося обговорення за наступними секціями:
– Інформаційна безпека держави, суспільства та особистості;
– Програмування та інформаційно-коммунікаційні технології;
– Інтелектуальні системи та штучний інтелект.

032

023

020

Серед учасників конференції були доктори та кандидати наук, аспіранти, студенти та учні Малої академії наук учнівської молоді.

У конференції прийняли участь 111 представників 28 навчально-наукових закладів та установ України, Казахстану та Молдови.

Навчально-наукові заклади та установи, представники яких взяли участь у конференції:

 • Казахський національний дослідницький технічний університет імені К.І. Сатпаєва, Алмати, Республіка Казахстан;
 • Молдавська Економічна Академія, Кишинів, Молдова;
 • Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України і МОН України, м. Київ;
 • Національний авіаційний університет, м. Київ;
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ;
 • Національний технічний університет України «Київський Політехнічний інститут», м. Київ;
 • Національний технічний університет України “КПІ” Славутицька філія, м. Славутич;
 • Європейський університет, м. Київ;
 • Європейський університет, м. Черкаси;
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків;
 • Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ УБС, м. Харків;
 • Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків;
 • Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків;
 • Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів;
 • Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів;
 • Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця;
 • Донецький національний технічний університет, м. Красноармійськ;
 • Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир;
 • Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир;
 • Кіровоградський національний технічний університет, м. Кіровоград;
 • Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, м. Кіровоград;
 • Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс (гімназія – інтернат – школа мистецтв), м. Кіровоград;
 • Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді, м. Кіровоград;
 • Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси;
 • Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси;
 • Одеська державна академія технічного регулювання та якості, м. Одеса;
 • Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса;
 • Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг.

За результатами конференції було опубліковано друкований та електронний збірник тез, що містить 85 тез доповідей.

Збірник конференції: посилання

Програма конференції: посилання

Фотографії з конференції: посилання

Єлизавета Мелешко,
Заступник голови оргкомітету конференції,
канд. техн. наук, доцент кафедри програмування
та захисту інформації КНТУ

Фотографував Владислав Мелешко

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063

Залишити відповідь