000

15-16 квітня 2016 на базі кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення Кіровоградського національного технічного університету пройшов 18-ий Міжнародний науково-практичний семінар “Комбінаторні конфігурації та їх застосування”.

Організатори семінару – Кіровоградський національний технічний університет та Кіровоградська льотна академія НАУ України.

Мета семінару – згуртування вітчизняних наукових сил, які вивчають і застосовують комбінаторні конфігу­рації, а також теорію графів, обмін інформацією та науковими досягненнями у цьому напрямі.

Обговорення теоретичних та практичних результатів наукових досліджень відбулося за такими напрямками:

 1. Комбінаторні розміщення, гра­фи, автомати, скінченні алгебри, мате­матична логіка, кодування розпізнавання образів тощо.
 2. Сфери та напрями застосуван­ня математичних моделей на дискретних та неперервних множинах (автоматизо­вані системи керування, системи авто­матизованого проектування, системи підтримки прийняття рішень, інформа­ційна безпека тощо).
 3. Програмне забезпечення синтезу та аналізу комбінаторних конфігурацій.

В семінарі взяли участь представники наступних вищих навчальних закладів та наукових установ:

 1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 2. Національний авіаційний університет.
 3. Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України.
 4. Інститут кібернетики імені Глушкова НАН України, м. Київ.
 5. Інститут математики НАН України, м. Київ.
 6. Інститут фізики НАН України, м. Київ.
 7. Кіровоградський національний технічний університет.
 8. Кіровоградська льотна академія національного авіаційного університету України.
 9. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка.
 10. Запорізький національний технічний університет.
 11. Запорізький національний університет.
 12. Полтавський університет економіки та торгівлі.
 13. Московський державний технічний університет імені М.Е. Баумана.
 14. Національний дослідницький університет “Московський інститут електронної техніки”.
 15. Науковий Центр нелінійної хвильової механіки РАН.
 16. Московський державний університет імені М.В. Ломоносова.
 17. Білоруський державний університет.

Програма семінару: завантажити .pdf файл

Фотографії підготували Єлизавета Мелешко та Микола Якименко

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010_

Залишити відповідь