1

23-25 листопада на базі кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні задачі й досягнення у галузі кібербезпеки”, учасники якої проаналізували сучасні тенденції розвитку кіберпростору України, його загрози та захист, поділились новими ідеями, отриманими науковими і практичними результатами досліджень. Цілями заходу також були інтеграція зусиль для впровадження нових розробок, обмін досвідом наукової й науково-технічної діяльності, зміцнення співпраці між вітчизняними вищими навчальними закладами, науковими, виробничими установами, встановлення творчих контактів, розширення наукових зв’язків та залучення молоді до наукового пошуку.

У роботі конференції взяли участь фахівці з кібербезпеки, вчені, аспіранти та студенти провідних ВНЗ України. Доповіді, проголошені на пленарних і секційних засіданнях, присвячені актуальним задачам та сучасним досягненням інформаційної безпеки національного сегмента кіберпростору, боротьбі з кіберзлочинністю, нормативно-правовим засадам забезпечення кібернетичної безпеки, захисту інформації комп’ютерних систем і мереж, кіберзагрозам і захисту в соціальних мережах.

2

Результати власних досліджень і науково-практичні розробки представили представники Національної академії СБУ, Одеського державного університету внутрішніх справ МВС України, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Університету митної справи (м. Дніпро), Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Черкаського державного технологічного університету, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Запорізького національного технічного університету, Національного авіаційного університету, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Тернопiльського національного технічного університету та ін.

За результатами обговорення доповідей учасників, Всеукраїнським програмним комітетом конференції на чолі з завідувачем кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення, професором Смірновим О.А. окремо відзначено кілька науково-дослідних праць студентів і молодих вчених. Серед них – студенти нашого університету Владислав Коваль (“Нормативно-правові засади забезпечення кібербезпеки”, науковий керівник – Константинова Л.В.), владислав Хлистун (“Метод синтезу паролів підвищеної складності”, керівник – Доренський О.П.) та Коряк Микита (“Аналіз існуючих загроз для СУБД MySQL та захист на прикладі MySQL Inject”, керівник – Сидоренко В.В.), студенти Університету митної справи Роман Дейнека (“Програмні методи боротьби з розподіленим впливом на інформаційно технічні мережі і телекомунікаційну інфраструктуру Центрів обробки інформації з метою відмови в обслуговуванні”, керівник – Прокопович-Ткаченко Д.І.) та Дмитро Іванов (“Застосування мультимаршрутизації у відомчих інформаційно технічних мережах і телекомунікаційної інфраструктури Центрів обробки та зберігання даних”, керівник – Прокопович-Ткаченко Д.І.), студентка Запорізького національного технічного університету Лех Вікторія (“Клептографічна атака на ECDSA”, керівник – Козіна Г.Л.), курсант Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Максим Маржан  (“Дослідження проблем захисту сучасного кіберпростору України”, науковий керівник – Гриник Р.О.).

3

Наразі готується збірник матеріалів конференції, з яким можна буде ознайомитись у електронному репозитарії університету eaKirNTU.

Олександр Доренський,
вчений секретар конференції

Залишити відповідь