20-22 квітня 2017 на базі кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення Центральноукраїнського національного технічного університету пройшла ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційна безпека та комп’ютерні технології” –  InfoSec&CompTech-2017, на якій відбувся обмін теоретичними та практичними результатами наукових досліджень у галузі інформаційних технологій. Особлива увага приділялася обговоренню питань інформаційної безпеки.

На конференції відбулося обговорення за наступними секціями:
– Інформаційна безпека держави, суспільства та особистості;
– Програмування та інформаційно-комунікаційні технології;
– Інтелектуальні системи та штучний інтелект.

Серед учасників конференції були доктори та кандидати наук, аспіранти, студенти та учні Малої академії наук учнівської молоді.

У конференції очно та заочно прийняли участь 133 представників 40 навчально-наукових закладів та установ України, Грузії, Білорусі, Росії, Азербайджану та Молдови.

Навчально-наукові заклади та установи, представники яких взяли участь у конференції:

 1. Білоруський державний університет інформатики та радіоелектроніки, м. Мінськ, Республіка Білорусь
 2. Інститут інформаційних технологій Білоруського державного університету інформатики та радіоелектроніки, м. Мінськ, Республіка Білорусь
 3. Грузинський Технічний Університет, м.Тбілісі, Грузія
 4. Інститут Інформаційних Технологій НАН Азербайджана, м. Баку, Азербайджанська Республіка
 5. Молдавська Економічна Академія, м. Кишинів, Республіка Молдова
 6. ФДБОУ ВО «Московський державний університет харчових виробництв», м. Москва, Російська Федерація
 7. Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ
 8. Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця
 9. ДВНЗ ” Український державний хіміко-технологічний університет”, м. Дніпро
 10. Державний науково-дослідний інститут спеціального зв’язку та захисту інформації України, м. Київ
 11. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
 12. Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, м. Житомир
 13. Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
 14. Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя
 15. Інститут електродинаміки Національної академії наук України, м. Київ
 16. Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ
 17. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
 18. Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ
 19. Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький
 20. Кіровоградський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету, м. Кропивницький
 21. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів
 22. Мала академія наук учнівської молоді, м. Кропивницький
 23. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків
 24. Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
 25. Національний авіаційний університет, м. Київ
 26. Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків
 27. Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
 28. Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина
 29. Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса
 30. ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ
 31. Сумський державний університет, м. Суми
 32. Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси
 33. Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро
 34. Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи», м. Харків
 35. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків
 36. Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків
 37. Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький
 38. Черкаський державний технологічний університет, м.Черкаси
 39. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси
 40. Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв

За результатами конференції було опубліковано друкований та електронний збірник тез, що містить 100 тез доповідей.

Збірник конференції: посилання

Програма конференції:  посилання

Єлизавета Мелешко,
Заступник голови оргкомітету конференції,
канд. техн. наук, доцент кафедри програмування
та захисту інформації ЦНТУ

Фотографувли Микола Якименко та Єлизавета Мелешко

1 день конференції – 20 квітня 2017

                      

2 день конференції – 21 квітня 2017

                                   

Залишити відповідь