19-20 квітня 2018 на базі кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення Центральноукраїнського національного технічного університету пройшла ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційна безпека та комп’ютерні технології” –  InfoSec&CompTech-2018, на якій відбувся обмін теоретичними та практичними результатами наукових досліджень у галузі інформаційних технологій. Особлива увага приділялася обговоренню питань інформаційної безпеки.

На конференції відбулося обговорення за наступними секціями:
– Інформаційна безпека держави, суспільства та особистості;
– Програмування та інформаційно-комунікаційні технології;
– Інтелектуальні системи та штучний інтелект.

Серед учасників конференції були доктори та кандидати наук, аспіранти, студенти та директори ІТ-фірм.

У конференції очно та заочно прийняли участь 160 представників 58 навчально-наукових закладів та установ України, Болгарії, Фінляндії, Словаччини, Румунії, Молдови, Чехії, Білорусі, Грузії, Казахстану, Ташкенту, Азербайджану, Росії та Узбекистану.

Навчально-наукові заклади та установи, представники яких взяли участь у конференції:

 1. Економічна академія ім. Д.А. Ценова, м. Свіштов, Болгарія
 2. Університет прикладних наук Південно-Східної Фінляндії, м. Міккелі, Фінляндія
 3. Технічний Університет міста Кошіце, м. Кошіц, Словаччина
 4. Яський університет ім. А. Й. Кузи, м.Ясси, Румунія
 5. Економічна Академія Республіки Молдова, Республіка Молдова
 6. Тираспольський Державний Університет, м. Кишинів, Республіка Молдова
 7. Університет Масарика, м. Брно, Чеська республіка
 8. Академія Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь
 9. Грузинський технічний університет, м. Тбілісі, Грузія
 10. Алматинський університет енергетики та зв’язку, м. Алмати, Казахстан
 11. Белоруський державний університет інформатики та радіоелектроніки, м. Мінск, Республіка Білорусь
 12. Білоруський Державний Університет, м. Мінск, Республіка Білорусь
 13. Галузевий центр перепідготовки та підготовки педагогічних кадрів при Ташкентському державному аграрному університеті, м. Узбекистан, Ташкент
 14. Гродненський державний університет імені Янки Купали, м. Гродно, Республіка Білорусь
 15. Євразійський національний університет імені Л.Н. Гумилева, м. Астана, Казахстан
 16. Інститут інформаційних технологій Білоруського державного університету інформатики та радіоелектроніки, м. Мінск, Республіка Білорусь
 17. Інститут інформаційних технологій НАНА, м. Баку, Азербайджан
 18. Казахський національний педагогічний університет імені Абая, м. Алмати, Казахстан
 19. Сатпаєв університет (раніше Казахський національний технічний університет), м. Алмати, Казахстан
 20. Ташкентський Міжнародний Вестминстерский університет, м. Ташкент, Узбекистан
 21. Федеральна державна автономна освітня установа вищої освіти “Санкт-Петербурзький національний дослідницький університет інформаційних технологій, механіки та оптики”, Російська Федерація
 22. Установа освіти “Центр підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів” Департаменту охорони МВС Республіки Білорусь, Республіка Білорусь
 23. Xapьківcкий нaціоннальний екoнoмoмчічкий yнівepcитeт імені Семена Кузнеця, м. Xapьків
 24. Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця
 25. ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг
 26. ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь
 27. Державний університет телекомунікацій, м. Київ
 28. Донецький національний технічний університет, м. Покровськ
 29. Європейський університет, м. Київ
 30. Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова,м. Житомир
 31. Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, м. Запоріжжя
 32. Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, м. Київ
 33. ІПМЕ ім. Г.Е. Пухова НАН України, м. Киів
 34. Київський міський центр зайнятості, м. Київ
 35. Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг
 36. Кропивницький інститут Приватного вищого навчального закладу «Університету сучасних знань», м. Кропивницький
 37. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів
 38. Льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький
 39. Національна академія служби безпеки України, м.Київ
 40. Національний авіаційний університет, м. Київ
 41. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”, м. Харків
 42. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків
 43. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ
 44. Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
 45. Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського, м. Київ
 46. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харьків
 47. НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро
 48. Одеський національний морський університет, м. Одеса
 49. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ
 50. Сумський державний університет, м. Суми
 51. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків
 52. Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків
 53. Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків
 54. Центральноукраїнський державний педагогічний університет, м. Кропивницький
 55. Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький
 56. Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси
 57. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, м. Черкаси
 58. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

За результатами конференції було опубліковано збірник тез, що містить 111 тез доповідей.

19 квітня 2018 з доповідями виступили директори ІТ-фірм та студенти. 10 квітня 2018 року доповідали доктори та кандидати наук, викладачі та аспіранти.

Збірник конференції: посилання

Програма конференції:  посилання

Єлизавета Мелешко,
Заступник голови оргкомітету конференції,
канд. техн. наук, доцент кафедри кібербезпеки
та програмного забезпечення ЦНТУ

Фотографував Владислав Пашинських

 

1 день конференції – 20 квітня 2017

2 день конференції – 20 квітня 2017

Залишити відповідь