Побачило світ чергове наукове видання, підготовлене кафедрою КбПЗ, – Комп’ютерна інженерія і кібербезпека : досягнення та інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених (м. Кропивницький,  27–29 листоп. 2018 р.). ― Кропивницький: ЦНТУ, 2018. ― 448 с.

Видання містить тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених “Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації”, яка проходила 27–29 листопада на базі кафедри КбПЗ.

 

Понад чверть тисячі студентів, курсантів, аспірантів, докторантів, молодих вчених фахівців ІТ-галузі подали свої наукові доробки й одержані практичні результати на конференцію задля презентації, публічного обговорення, апробації. Серед них – представники таких закладів вищої освіти, установ, організацій:

 • Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут,
 • Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки Національної академії СБУ,
 • Одеський державний університет внутрішніх справ,
 • Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова,
 • Національний університет “Львівська політехніка”,
 • Чорноморський національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв),
 • Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
 • Чернігівський національний технологічний університет,
 • НТУУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”,
 • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,
 • Житомирський державний технологічний університет,
 • Національний авіаційний університет (м. Київ),
 • Київський університете імені Бориса Грінченка,
 • Криворізький національний університет,
 • Приазовський державний технічний університет (м. Маріуполь),
 • Харківський національний університет радіоелектроніки,
 • Луцький національний технічний університет,
 • Харківський національний університет внутрішніх справ,
 • Черкаський державний технологічний університет,
 • Київський національний університет будівництва і архітектури,
 • Донецький національний технічний університет (м. Покровськ),
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
 • Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова,
 • Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна,
 • Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро),
 • Лозівська філія Харківського державного автомобільно-дорожнього колледжу,
 • Вінницький національний технічний університет,
 • Івано-Франківський національний університет нафти і газу,
 • Запорізький національний технічний університет,
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
 • Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (м. Кропивницький),
 • Еpam Systems (м. Київ),
 • Вища технічна школа університету прикладних наук (м. Бінген, Німеччина).

 

На конференції учасники обговорили сучасні досягнення та інновації комп’ютерної інженерії, тенденції розвитку й захисту кіберпростору України, обмінялися новими ідеями, власними науковими й практичними результатами досліджень у галузях комп’ютерної інженерії та інформаційної безпеки, апробували результати науково-дослідних робіт, презентували результати виконання ІТ-проектів тощо.

 

Активну участь в роботі конференції взяли студенти спеціальностей “Комп’ютерна інженерія”, “Кібербезпека”, “Комп’ютерні науки”. Їх наукові доповіді присвячені актуальним питанням і задачам комп’ютерної інженерії та кібернетичної безпеки як одних з найважливіших галузей сучасної сфери ІТ, а саме сучасних інформаційних технологій, інженерії програмного забезпечення, штучного інтелекту, технологій проектування комп’ютерних систем та мереж, мережних інформаційних технологій, комп’ютерної електроніки, логіки, схемотехніки, графіки, інформаційної безпеки національного сегмента кіберпростору, боротьби з кіберзлочинністю, захисту програм та даних в комп’ютерних системах і мережах. За результатами розгляду і обговорення доповідей студентів – учасників конференції Оргкомітетом відзначено наступних здобувачів вищої освіти за спеціальностями кафедри КбПЗ:

студент гр. КІ-18 Богдан ЗОЛОТУХІН, тема доповіді “Актуальні питання стандартизації та регламентації процесів реалізації програмних засобів”;

студент гр. КБ-17-3ск Владислав ОБАЧ, тема доповіді “Стан і актуальні задачі кіберзахисту в системах розрахунків та платіжних системах України”;

студент гр. КІ-16 Богдан ЖЕЛЕЗНЯК, тема доповіді “Перспективи розвитку квантової криптографії”;

студент гр. КІ-18 Дмитро ПАРХОМЕНКО, тема доповіді “Концептуальні засади забезпечення якості програмних продуктів”;

студент гр. КІ-17 Олександр МАЙДАНИК, тема доповіді “Мови опису апаратури для ПЛІС та їх використання в сучасній обчислювальній техніці”;

студент гр. КІ-18 Олександр ТКАЧЕНКО, тема доповіді “Аналітична оцінка трудомісткості процесів реалізації програмних засобів”;

студент гр. КБ-17-3ск Володимир ПРОКОПОВ, тема доповіді “Нормативно-правові засади протидії маніпуляціям суспільною свідомістю і поширенню спотвореної інформації в Україні”;

студент гр. КІ-16 Данило ЧЕРНІКОВ, тема доповіді  “Проблема 2038 – 32bit systems”;

студент гр. КБ-17-3ск Юрій ТОЛМАЧОВ, тема доповіді “Актуальні питання забезпечення інформаційної безпеки у медіасфері України”;

студент гр. КІ-18 Максим ЄРЕМЕЄВ, тема доповіді “Аналіз технічних засобів реалізації програмного забезпечення”;

студент гр. КБ-16 Ігор КОЛОДЯЖНИЙ, тема доповіді “Вдосконалений підхід до протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в соціальних мережах”;

студент гр. КІ-18 Віталій СМУТКО, тема доповіді “Аналіз засобів формального представлення алгоритмів”;

студент гр. КІ-18 Юрій ПАТИКОВСЬКИЙ, тема доповіді “Структурно–функціональні особливості оцінки якості програмних засобів критичного призначення”;

студент гр. КІ-17-3СК Андрій ПОНОМАРЕНКО, тема доповіді “Місце генетичних алгоритмів у сучасному світі”.

З тезами доповідей означених студентів, а також інших учасників конференції, можна ознайомитись у збірнику праць.

Залишити відповідь