Доцент кафедри КбПЗ Доренський Олександр Павлович успішно пройшов міжнародне
наукове стажування, організоване фундацією Instytut Międzynarodowej Współpracy
Akademickiej I Naukowe в м. Варшава. За результатами опанування закордонного
досвіду й європейських практик забезпечення академічної доброчесності О.
Доренський підготував та захистив підсумкову наукову працю «Методологічний аспект
становлення академічної доброчесності як елемента української культури суспільства».

Під час стажування Олександр Доренський був учасником численних освітніх, науково-
практичних заходах, організованих польсько-українською фундацією IIASC. Серед них
– форум «Запобігання плагіату в освітньому та науковому середовищі: програмні
засоби для виявлення можливого плагіату у наукових і академічних роботах» (спікери –
Ali Tahmazov, Executive Director of Plagiat.pl, Krzysztof M. Gutowski, аудитор Асоціації
боротьби з піратством), «Конституція для науки – новий закон про вищу освіту Польщі в
дії», «Методологія оцінки наукових і студентських робіт з використанням антиплагіатної
системи», презентація-семінар «Programy edukacyjne Komisji Europejskiej» (освітні
програми Європейської Комісії; спікери – польські представники Piotr Cichocki,
Krzysztof Nalepa), презентація стипендіальних і грантових програм, порядку подання
заяв на фінансування навчання і проведення наукових досліджень у польських
закладах вищої освіти (програми SEW при Варшавському університеті), семінар
«Рішення Turnitin на сприяння академічній доброчесності» (ключові спікери – Катерина
Левченко, регіональний менеджер Turnitin, Віталія Архіпова, регіональний менеджер
Turnitin), презентація «European Network for Academic Integrity» (ключовий спікер Dr.
Tomáš Foltýnek, координатор академічної доброчесності Університету Менделя, Чехія,
голова правління European Network for Academic Integrity) та ін. Окрім того, учасники
стажування ознайомилися із діяльністю Міжнародного центру академічної
доброчесності, Європейської мережі Академічної доброчесності, Проекту сприяння
академічній доброчесності в Україні, нормативно-правовим регулюванням академічної
доброчесності в Україні, технологічними рішеннями та спеціалізованими програмними
засобами для виявлення випадків академічного шахрайства.

Невід’ємною складовою підвищення кваліфікації є навчання. Тож під час стажування
Доренський О. П. опрацював питання закордонних принципів і опанував європейські
практики забезпечення академічної доброчесності: види порушень академічної
доброчесності, способи їх ідентифікації; інструменти та процедури перевірки
академічних творів на плагіат; методи навчання здобувачів освіти академічному письму
та академічній доброчесності; інструменти та способи мотивування здобувачів освіти
до доброчесної поведінки; норми законодавства, вимог внутрішніх нормативних
документів з питань академічної доброчесності, визначені закладом вищої освіти
методи запобігання порушенням, види академічної відповідальності та процедури
розгляду справ про порушення академічної доброчесності; вивчення та впровадження
практик провідних університетів світу із забезпечення академічної доброчесності;
створення і використання ефективних методів об’єктивного оцінювання результатів
навчання здобувачів вищої освіти. Таким чином, до програми наукового стажування
увійшли такі актуальні питання:
– система вищої освіти у Польщі (Варшава, Варшавський університет);
– порушення академічної поведінки та поняття «плагіат» у нормативно-правових
документах України та Польщі;
– новий закон про вищу освіту Польщі в дії;
– обмін досвідом з реалізації підходів до імплементації принципів академічної
доброчесності в освітнє та наукове середовище;
– умови ефективного використання програмного забезпечення для виявлення
можливого плагіату;
– створення текстових масивів національною мовою;
– рух відкритого доступу до наукової інформації;

– особливості роботи системи виявлення можливого плагіату StrikePlagiarism.com
(виявлення символів з іншого алфавіту, інші складні випадки); коефіцієнти
подібності та інтерпретація звіту системи;
– впровадження уніфікованих процедур перевірки і оцінки наукових і студентських
робіт на основі досвіду європейських університетів;
– нові та інноваційні методи з упровадження принципів академічної доброчесності:
нормативно-правове регулювання, використання спеціалізованих програмних
засобів для виявлення можливого плагіату, використання технологічних рішень,
популяризація принципів академічної доброчесності, розвиток інформаційних
компетенцій (робота з інформаційними ресурсами, інформаційна культура та
академічне письмо);
– публікаційна етика;
– якість наукових видань;
– запобігання плагіату у видавничій діяльності;
– стипендіальні і грантові програми, порядок подання заяв на фінансування
навчання і проведення наукових досліджень у польських ЗВО;
– освітні програми Європейської Комісії;
– програма «Еразмус+» та її роль в підвищенні якості освіти, компетенцій освітян і
популяризації принципів академічної доброчесності (проект «European Network
for Academic Integrity»);
– робота з бібліотечним фондом (електронні науково-освітні ресурси);
– виконання підсумкової дослідницької праці.

Для підтвердження успішного виконання програми наукового стажування Олександр
Доренський виконав дослідницьку роботу і на пленарному засіданні онлайн-
конференції польсько-української фундації IIASC захистив підсумкову наукову працю на
тему «Методологічний аспект становлення академічної доброчесності як
елемента української культури суспільства».