Запрошуємо взяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти й молодих учених “ Комп’ютерна інженерія і кібербезпека:досягнення та інновації ”, яка відбудеться в дистанційному режимі (онлайн) 25–27 листопада2020 року на базі кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ.
Конференція входить до Переліку наукових конференцій Міністерства освіти і науки України на 2020 рік ( лист ІМЗО від 20.01.2020 № 22.1/10-143 ).

Основні напрямки роботи конференції (секції)
 Інформаційні системи та технології.
 Технології проектування комп’ютерних систем та мереж.
 Інженерія програмного забезпечення.
 Комп’ютерні системи штучного інтелекту.
 Мережні інформаційні технології.
 Нормативно–правові засади забезпечення кібербезпеки.
 Інформаційна безпека національного сегмента кіберпростору та боротьба з кіберзлочинністю.
 Захист програм та даних в комп’ютерних системах і мережах.

Робочі мови конференції
 українська, англійська.
Форми участі в конференції
 дистанційна (онлайн).

Вимоги до оформлення тез доповіді
Текст тез доповіді обсягом до 2 повних сторінок однією з робочих мов конференції повинен бути набраним у текстовому редакторі Word 2000/2003 (формат .doc) на аркушах формату А4 з полями 25 мм, абзацний відступ – 10 мм, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 12 pt, міжрядковий інтервал – 1 pt, вирівнювання тексту на ширину рядка. Список літератури оформляється згідно з ДСТУ 8302:2015, таблиці, рисунки тощо – відповідно до ДСТУ 3008:2015. Шаблон оформлення тез – у інформаційному листі.
До тез доповіді здобувача вищої освіти (студента, аспіранта) додається відгук наукового керівника.

Організаційні питання
 участь і публікація тез у збірнику матеріалів всеукраїнської конференції є безоплатною;
 від одного здобувача вищої освіти приймаються не більше однієї праці або не більше двох робіт у співавторстві з іншим здобувачем вищої освіти;
 тези доповіді здобувача вищої освіти повинні супроводжуватися відгуком наукового керівника, у якому зазначаються наукова новизна і/або практична цінність, обґрунтоване твердження про відсутність плагіату у тексті тез доповіді, дотримання принципів академічної доброчесності під час НДР здобувача.

Важливі дати
 до 24 листопада – приймання заявок та тез доповідей на е-скриньку cntu-conference@ukr.net ;
 25-27 листопада – пленарні й секційні засідання у форматі відеоконференцій.

Адреса і контакти оргкомітету
Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ
просп. Університетський, 8, каб. 502
м. Кропивницький
Тел.: (0522) 390-449
E-mail: cntu-conference@ukr.net
Вчений секретар – к.т.н. Доренський Олександр Павлович www.facebook.com/o.dorensky

Інформаційний лист
Заявка на участь, шаблон тез, відгук наукового керівника.