Студент Дмитро ПАРХОМЕНКО під науковим керівництвом доцента ДОРЕНСЬКОГО Олександра Павловича розробив та надіслав Президентові України й Раді національної безпеки і оборони власні науково-практичні пропозиції до Стратегії інформаційної безпеки України, яка розробляється на виконання Указу Президента України від 14.09.2020 №392/2020.
Дмитро Пархоменко є здобувачем вищої освіти в ЦНТУ  на третьому курсі навчання за спеціальністю Кібербезпека. Реалізацію освітньої програми “Кібербезпека” здійснює  Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ.
Скеровані на розгляд Гаранта національної безпеки  та Секретаря РНБО  пропозиції студент Дмитро розробив, виконуючи курсову роботу з дисципліни “Забезпечення інформаційної безпеки держави” (лектор – доцент кафедри КбПЗ  Доренський Олександр Павлович). Ця освітня компонента викладається в ЦНТУ для здобувачів вищої освіти за освітньою програмою “Кібербезпека” .
Праця Дмитра Пархоменка, як майбутнього фахівця з інфобезпеки, спрямована на удосконалення   національної системи інформаційної безпеки України в частині протидії інформаційній підривній діяльності проти української держави.