Доцент кафедри КбПЗ Олександр ДОРЕНСЬКИЙ на запрошення Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України взяв участь як спікер у міжнародному вебінарному симпозіумі “Академічна доброчесність у сучасному науково-освітньому просторі: правовий, технологічний, морально-етичний аспекти” (21 листопада 2020 р., м. Київ), який проходив в межах міжнародної виставки “Освіта та кар’єра-2020” (Київ).

Доренський О. П., як вчений і фахівець ІТ-галузі, експерт з акредитації освітніх програм вищої освіти та забезпечення академічної доброчесності, презентував учасникам доповідь “Сучасний стан і особливості технічного забезпечення систем академічної доброчесності закладів освіти України”. Нагадаємо, Олександр Павлович здобув закордонний досвід і опанував європейські практики забезпечення академічної доброчесності під час міжнародного наукового стажування у Варшаві, а також має науковий ступінь за спеціальністю 05.13.06 “Інформаційні технології”.

Разом з Олександром ДОРЕНСЬКИМ спікерами були член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України Микола КИРИЧЕНКО, видавець у Видавництві Інституту правових наук Польської академії наук Кшиштоф ҐУТОВСКІ, голова правління “European Network for Academic Integrity” Томаш ФОЛТИНЕК, виконавчий директор компанії “Plagiat.pl” Алі ТАХМАЗОВ, експерт з інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії “Clarivate” Ірина ТИХОНКОВА, заступник директора науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ» Юлія ГЛАВЧЕВА, керівник Українсько-польської фундації IIASC Оксана ЦЬМОЦЬ та ін.