Вийшов з друку збірник праць здобувачів вищої освіти за ІТ-спеціальносями та молодих вчених сфери ІТ ― Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених, м. Кропивницький, 25–27 листоп. 2020 р. / М–во освіти і науки України, Держ. наук. установа “Інститут модернізації змісту освіти”, Центральноукраїн. нац. техн. ун–т; [відп. за вип. О. П. Доренський]. ― Кропивницький : ЦНТУ, 2020. ― 147 с. ― URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/10346/1/AUConferenceCECS2020.pdf

Науково-практичне видання містить презентаційні матеріали учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти й молодих учених “Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації”, яка відбулася 25–27 листопада 2020 року в онлайновому форматі на базі кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ.

За інформацією вченого секретаря конференції та редактора збірника тез доповідей, доцента кафедри КбПЗ Олександра Доренського, наукове видання містить науково-практичні матеріали студентів і молодих науковців кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення Центральноукраїнського національного технічного університету, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Донецького національного технічного університету, Київського університету будівництва і архітектури, Житомирського військового інституту ім. С. П. Корольова, Національного авіаційного університету (Київ), Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”, Національного університету “Запорізька політехніка”, Національного університету “Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка”, Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Харківського національного університету радіоелектроніки, Хмельницького національного університету.

Праці учасників ІТ-конференції-2020, тези яких увійшли до збірника, присв’ячені актуальним питанням інформаційних систем і технологій, інженерії програмного забезпечення, комп’ютерних систем штучного інтелекту, мережних ІТ, інформаційної безпеки національного сегмента кіберпростору, боротьби з кіберзлочинністю, захисту програм та даних в комп’ютерних системах і мережах.

Наукове видання призначене для здобувачів вищої освіти за ІТ-спеціальностями у ЗВО України, науковців, викладачів, фахівців галузі інформаційних технологій, а також буде корисним всім, хто цікавиться сучасними досягненнями та інноваціями у сферах комп’ютерної інженерії й кібернетичної безпеки.

Ознайомитися з виданням можна у розділі Наукова діяльність -> Конференції http://kbpz.kntu.kr.ua/konf/, у репозитарії ЦНТУ http://dspace.kntu.kr.ua/ або на кафедрі кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ (головний корпус університету, поверх 5, каб. 502).