Доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення Олександр ДОРЕНСЬКИЙ, як гарант освітньої програми «Комп’ютерні науки» (магістерський рівень), 25 лютого взяв участь у вебінарі  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  для гарантів освітніх програм та груп забезпечення якості освітніх програм.
Участь представників  кафедри у заходах Національного агентства – один із векторів підвищення якості освітнього процесу за ІТ-спеціальносями  Центральноукраїнського національного технучного університету, підготовку здобувачів вищої освіти  за яким здійснює  Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ.