Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 420 від 15.04.2021 року про затвердження рішення Атестаційної колегії
Міністерства, доценту кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ Мелешко Єлизаветі Владиславівні присуджено науковий ступінь доктора технічних наук.

Єлизавета Мелешко захистила докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» на тему «Методологія забезпечення стійкості рекомендаційних систем до дестабілізуючих факторів у комп’ютерних мережах» 9 лютого 2021 на спеціалізованій вченій раді Д 73.052.04 Черкаського державного технологічного університет у.

Колектив кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення вітає Єлизавету та бажає подальших  звершень і перемог!