Магістрант КбПЗ Андрій СНІХОВСЬКИЙ здобув перемогу на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Комп’ютерні науки», який проводить Міністерство освіти і науки України.

На кафедрі кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ Андрій у 2016–2020 роках здобув ступінь бакалавра за ІТ-спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» http://kbpz.kntu.kr.ua/123bak/, наразі продовжує навчання в магістратурі за освітньою програмою «Комп’ютерні науки».

Андрій СНІХОВСЬКИЙ свою наукову роботу, виконану під науковим керівництвом доцента кафедри КбПЗ Олександром ДРЄЄВИМ і представлену на всеукраїнський конкурс, присвятив проблемі створення датасетів розмічених зображень, які планується використовувати для навчання нейронних мереж в задачах класифікації або розмітки об’єктів. У праці Андрій обґрунтував трудомісткість процесу ручної розмітки зображення навіть при використанні спеціалізованого програмного забезпечення, довів актуальність задачі збільшення продуктивності процесу розмітки зображень, а також задля збільшення продуктивності ручної розмітки зображення запропонував використати автоматичну розмітку зображення. Таким чином, у результаті студентської науково-дослідної роботи розроблено метод автоматичного поділу частин зображення за статистичними властивостями текстури за допомогою кластеризатора. Варіативність методу забезпечується неоднозначністю використаних статистичних величин та алгоритму кластеризації фрагментів зображення за їх векторами статистичних показників. Оператору за попередньою розміткою потрібно буде визначити лише зони інтересу, що значно знизить кількість тонких операцій. Для забезпечення процесу попередньої розмітки зображення, в роботі розглянуто властивості фрагментів зображення, які відображають особливості текстури, використано алгоритми кластеризації за вектором текстурних ознак.

Наукові й практичні результати роботи Андрія СНІХОВСЬКОГО апробовані на всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, опубліковані у збірнику наукових праць молодих вчених, впроваджені у виробничий процес провідного ІТ-підприємства міста Кропивницького «ОНІКС-СИСТЕМЗ».

Наукова робота А. СНІХОВСЬКОГО «Метод автоматичної пресегментації цифрового зображення за допомогою кластеризації та алгоритмів комп’ютерного зору» отримала дві позитивні рецензії незалежних вчених України і була представлена до захисту на підсумковій науково-практичній конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Галузева конкурсна комісія, до складу якої увійшли провідні українські вчені-айтішники з Києва, Чернівців, Харкова, Черкас, Кривого Рогу, Львова та Кропивницького, підбиваючи підсумки конкурсу, присудила науковому доробку «Метод автоматичної пресегментації цифрового зображення за допомогою кластеризації та алгоритмів комп’ютерного зору» ПЕРШЕ місце, а здобувачу вищої освіти СХІНОВСЬКОМУ Андрію Олександровичу – диплом І ступеня переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Комп’ютерні науки».

Науковому керівникові Андрія, доценту кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ, канд. техн. наук ДРЄЄВУ Олександру Миколайовичу виголошено Подяку Галузевої конкурсної комісії за належне наукове керівництво та підготовку здобувача вищої освіти – переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Комп’ютерні науки» в 2020/2021 навчальному році.

Варто відзначити, що Андрій є активним учасником численних науково-практичних заходів, які постійно проводяться на кафедрі кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ. Так, наприклад, у травні 2020 року на LIV науково-технічній конференції здобувачів вищої освіти «Наука в ЦНТУ: основні досягнення та перспективи розвитку» Андрій СНІХОВСЬКИЙ презентував результати програмної симуляції водного середовища.

Викладачі кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ пишаються здобутками й звитягою свого студента Андрія СНІХОВСЬКОГО та щиро зичуть йому такого ж успішного виконання й захисту магістерської роботи, а також неймовірних успіхів у подальшій професійній діяльності в ІТ-галузі.