Смірнова Тетяна Віталіївна
доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення

Освіта:
1. Кіровоградський національний технічний університет (2010, магістр, 8.092303 – Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій)
2. Центральноукраїнський національний технічний університет (2020, магістр, спеціальність 122 – Комп’ютерні науки, освітня програма Комп’ютерні науки)

Вчений ступінь та наукове звання: кандидат технічних наук

Рік, з якого працює на кафедрі: 2020

Викладає дисципліни:
– Теорія захисту інформації
– Інформаційна безпека в комп’ютерних мережах

Галузь наукової діяльності: обробка великих даних, хмарні технології, кібербезпека, комп’ютерні мережі

Загальна кількість публікацій: 107 публікацій, з яких: 39 статей у фахових виданнях, 5 статей у Scopus (Індекс Гірша h = 1), 2 монографії, 3 патенти, 41 теза конференцій, 2 навчальні посібники

Сторінка в Google Scholar: посилання
Scopus: посилання 
Orcid: посилання