Доцентові кафедри КбПЗ Олександру ДОРЕНСЬКОМУ виголошено подяку Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю. Так відзначено вагомий особистий внесок Олександра Павловича в організацію студентської Першості світу з програмування ICPC та Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування, відбіркові етапи яких щорічно проводяться в Україні, а світові фінали – у різних країнах світу.

В Україні Інститут модернізації змісту освіти здійснює наукове, навчально-методичне забезпечення модернізації змісту освіти, процесу виховання, розвитку, соціалізації особистості шляхом проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок та впровадження їхніх результатів.

Доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення ДОРЕНСЬКИЙ Олександр Павлович  десять років поспіль організовує студентські чемпіонати з програмування, є координатором The International Collegiate Programming Contest  на Кіровоградщині та в Центральному регіоні України (Дніпропетровська, Черкаська, Полтавська, Донецька та Кіровоградська області).

Окрім олімпіад з програмування, доцент Олександр ДОРЕНСЬКИЙ за час своєї науково-педагогічної діяльності був ініціатором проведення та організатором численних регіональних і всеукраїнських науково-практичних заходів. Серед них – Всеукраїнський студентський науково-практичний семінар “Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем” (21–23 березня 2012 року), Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та магістрантів “Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем” (27–29 березня 2013 року), Науково-практичний семінар “Програмна архітектура комп’ютера: актуальні задачі та наукоємні технології” (31 жовтня 2013 року), Науково-практична конференція “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” (4 грудня 2014 року), Науковий круглий стіл “Технології програмування: актуальні проблеми формалізації та алгоритмізації обчислювальних процесів” (20 жовтня 2015 року), Студентський науково-практичний семінар “Технології проектування і тестування програмного забезпечення: сучасні виклики та нові рішення” (1 грудня 2015 року), ІТ-форуму “Наукоємні технології тестування програмного забезпечення” (5 жовтня 2016 року), Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених “Актуальні задачі та досягнення у галузі кібербезпеки” (23–25 листопада 2016 року), Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених “Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації” (27-29 листопада 2018 року; 25-27 листопада 2020 року) та ін.

Нині ДОРЕНСЬКИЙ О. П. очолює секретаріат Галузевої конкурсної комісії зі спеціальності «Комп’ютерні науки» , в Центральноукраїнському національному технічному університеті є гарантом освітньої програми «Комп’ютерні науки» , викладає методології й технології програмування, інформаційну безпеку держави, технології підтримки прийняття рішень на освітніх програмах «Комп’ютерні науки» (спеціальність 122 Комп’ютерні науки), «Кібербезпека» (спеціальність 125 Кібербезпека), «Комп’ютерна інженерія» (спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія), а також координує підготовку до проведення у 2022 році ХІІІ Міжнародної студентської олімпіади з інформаційної безпеки StateInfoSec-2022 , присвяченої шляхам і механізмам захисту інформаційного простору України від шкідливих інформаційно-психологічних впливів.

Колектив кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ пишається здобутками Олександра Павловича, високо цінує його внесок у розбудову освітнього процесу за ІТ-спеціальностями і бажає йому невтомності й невичерпності сил на нові звершення!