Шановні роботодавці, здобувачі вищої освіти, академічна спільното!

Запрошуємо до участі в обговоренні проєкту освітньо-професійної програми «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» , оновленої з урахуваням вимог запровадженого в Україні Стандарту вищої освіти зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки галузь знань 12 Інформаційні технології для другого (магістерського) рівня вищої освіти  та пропозицій роботодавців сфери ІТ міста Кропивницького.

Пропозиції, відгуки, зауваження щодо змістового наповнення запропонованої до розгляду освітньої програми необхідно надсилати на електронну адресу голови науково-методичної комісії спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Олександра Доренського,
https://www.facebook.com/o.dorenskyi , https://www.fb.com/o.dorensky або  скористатися ґуґл-формою https://forms.gle/JLFLNFeDFSkSDDEs8.

Проєкти освітніх програм 

«Комп’ютерні науки» : гарант – про можливості, студенти – про якість

Вивчення думок стейкхолдерів при удосконаленні освітньої програми