Напередодні затвердження Вченою радою ЦНТУ нової магістерської освітньої програми Комп’ютерні науки , розробленої за новим Стандартом вищої освіти зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні технології для другого (магістерського) рівня вищої освіти  та пропозицій стейкхолдерів ОП, відбулася консультативно-дорадча зустріч з представниками роботодавців ІТ-галузі центру Вільної Незалежної Європейської України.

До консультативно-дорадчої групи стейкхолдерів ОП «Комп’ютерні науки» наразі входять представники сфери ІТ Єлизавета БАБИЧ з «BandaPixels», Роман БОНДАРЕНКО з «EVNE Developers», Олексій ЧАБАН з «RBC Group», Роман ТКАЧУК з «EPAM Ukraine», Світлана НЕВМЕРЖИЦЬКА з «Onix-Systems», Валерій ПЕТУШИНСЬКИЙ з «ІСП ШТОРМ», Сергій ПЕЧЕНЮК з Кіровоградської обласної державної (військової) адміністрації, Анна МОРОЗ з «MIF Projects», Богдан ДМИТРИШИН з «Webinsight», Орина СТАРКІНА з «StarkSoft».

У фокусі уваги е-зустрічі були задачі удосконалення освітнього процесу за ІТ-спеціальностями у Центральноукраїнському національному технічному університеті, фіналізація громадського обговорення проєкту освітньої програми «Комп’ютерні науки» рівня магістра  , співпраця роботодавців сфери ІТ міста Кропивницького із кафедрою кібербезпеки та програмного забезпечення, ініціативні програми кооперації ІТ-фірм і університету задля забезпечення належної якості вищої освіти та інші питання забезпечення якості вищої освіти.

Серед іншого, результатом цієї е-зустрічі є спільно напрацьовані рекомендації, поради, ініціативні проєкти взаємної підтримки і співпраці.

Колектив кафедри вже опрацьовує надані роботодавцями, випускниками і іншими стейкхолдерами пропозиції, рекомендації, зауваження, відгуки, вимоги: вони беруться до уваги під час розвитку освітніх програм, враховуються при вдосконаленні змісту наявних і формуванні нових навчальних дисциплін (наприклад, у «Інновації в комп’ютерних науках», яка запроваджується вперше в Україні), організації освітнього процесу і розбудови академічного середовища.

Читайте також

Зустріч з випускниками – магістрами комп’ютерних наук 

«Комп’ютерні науки» : гарант – про можливості, студенти – про якість