Доцент кафедри КбПЗ Олександр ДОРЕНСЬКИЙ взяв участь у ERASMUS-вебінарі «Академічна доброчесність у ЗВО: виклики сьогодення та передові практики» (ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH-101048055). Це – одна із активностей викладача, направлена на переймання європейського досвіду забезпечення академічної доброчесності у навчальній і науковій діяльності, формування доброчесного освітнього середовища й культури якості.

Під час онлайнсемінару, який також наживо транслювався у YouTube, про передові практики академічної доброчесності доповідали член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти   Артем АРТЮХОВ, представниця Plagiat.pl – менеджерка академічної антиплагіатної системи StrikePlagiarism Анна ЧУДАК, керівниця науково-організаційного відділу УКУ Маріанна ПИРІГ, завідувачка відділу якості освіти, ліцензування та акредитації Сумського НАУ Ірина СКЛЯР та ін. Переглянути відеозапис прямої трансляції можна за покликанням https://youtu.be/042WrSb47i4.

Варто зазначити, що на початку червня Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти схвалило рекомендації щодо внутрішньої політики і процедур забезпечення академічної доброчесності. Над ними працювала команда проєкту «Academic IQ», МОН України та НАЗЯВО. Від Національного агентства до розробки як рецензент залучався Артем АРТЮХОВ, який, як зазначалося вище, спікерував на ERASMUS-семінарі «Академічна доброчесність у ЗВО: виклики сьогодення та передові практики», а також очолює команду Jean Monnet Module «With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe».

Документ  зокрема окреслює:

а) нормативну базу та рекомендаційні документи щодо забезпечення академічної доброчесності:

а.1) національна нормативна база, рекомендаційні документи НАЗЯВО, інші рекомендаційні документи,

а.2) рекомендації міжнародних організацій;

б) внутрішні політики і процедури забезпечення академдоброчесності:

б.1) завдання органів управління закладу вищої освіти,

б.2) основні вимоги до нормативного забезпечення академічної доброчесності у ЗВО;

в) основні види порушень:

в.1) академічний плагіат (різновиди академічного плагіату, деякі ознаки академічного плагіату, «плагіат» vs «академічний плагіат», «загальновідомі» знання, помилки цитування, специфіка жанрів, переклад, комп’ютерні технології),

в.2) самоплагіат,

в.3) фабрикація,

в.4) фальсифікація,

в.5) списування,

в.6) обман,

в.7) хабарництво,

в.8) необ’єктивне оцінювання.

 

Читайте також

Закордонний досвід і європейські практики забезпечення академічної доброчесності  

Начасні практики забезпечення якості вищої освіти в умовах воєнного стану 

На варті якості освіти і науки 

«Ракета не летить? Освіта і наука працюють»

Олег Шаров: «Сьогодні якість освіти – відповідальність педагогів»

Вища освіта вчиться мінімізувати наслідки війни