Виконавча директорка Українського науково-освітнього IT товариства , докторка технічних наук (наукова спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології), професорка Ольга ЧЕРЕДНІЧЕНКО підтримала освітню програму «Комп’ютерні науки», яка повністю оновлена за новим стандартом вищої освіти та з врахуванням потреб і побажань роботодавців, випускників, студентів і інших стейкхолдерів.

Схвалення представницею професійного об’єднання фінальної редакції програми підготовки магістрів з комп’ютерних наук у Центральноукраїнський національний технічний університет  (місто Кропивницький) стала підсумком травнево-червневої співпраці пані Ольги із гарантом ОП в процесі формування змісту освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» магістерського рівня (галузь знань 12 «Інформаційні технології»).

Завдяки потужній співпраці гаранта ОП Олександра ДОРЕНСЬКОГО   і стейкхолдерів – випускників, здобувачів вищої освіти, викладачів, представників професійних об’єднань, роботодавців, – повністю оновлені магістерські «Комп’ютерні науки» успішно затверджені Вченою радою ЦНТУ 27.06.2022 (вводяться в дію з 1 вересня 2022 року).

Українське науково-освітнє ІТ товариство  (Ukrainian Scientific IT Society)  є професійним об’єднанням, яке діє задля сприяння успішному розвитку вищої освіти,  наукових досліджень і розробок у галузі інформаційних технологій в Україні, ефективній взаємодії з профільними індустріальними підприємствами і організаціями, міжнародній кооперації для виконання спільних науково-освітніх проектів, а також підвищення впливу науково-педагогічної спільноти на формування і реалізацію стратегії розвитку вищої освіти в цілому і з інформаційних технологій, зокрема.