Доцент кафедри КбПЗ Олександр ДОРЕНСЬКИЙ спільно з представниками кропивницької ІТ-компанії «Онікс-системз»  – професіоналами-практиками і роботодавцями сфери IT – Дмитром ДУРАЧЕМ та Миколою МАКАРЕВИЧЕМ у тісній співпраці розробляють курс для магістрів «Інновації в комп’ютерних науках», який є новою освітньою компонентою оновленої за новим Cтандартом вищої освіти ОПП «Комп’ютерні науки»  та, відповідно, в викладатиметься вперше для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем з жовтня 2022 року.

Представники ІТ-компанії долучилися до розроблення навчальної дисципліни «Інновації в комп’ютерних науках» в частині визначення змісту цієї освітньої компоненти задля трансферу власного багаторічного практичного досвіду у сфері ІТ, досягнень, наробок, інноваційності «Онікс-системз» під час реалізації освітнього процесу за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» на кафедрі кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ.

Співпраця із роботодавцями сфери ІТ, їх залучення до розроблення й розвитку навчальних дисциплін дозволяє удосконалювати освітній процес, підвищувати якість вищої освіти, яку здобувають студенти у Центральноукраїнському національному технічному університеті.

Створення нових навчальних курсів та удосконалення існуючих спільно із професіоналами-практиками ІТ-галузі дає можливість не тільки забезпечити актуальність і високий рівень змісту освітнього процесу, але й істотно підвищити зацікавленість здобувачів вищої освіти до навчання.

Читайте також Нові засоби навчання від професіонала-практика із ІТ-компанії «EPAM»