14 жовтня для здобувачів вищої освіти, викладачів, працівників сервісних служб ЦНТУ бібліотека університету провела черговий освітньо-практичний вебінар, присвячений академічній доброчесності як невід’ємній складовій системи забезпечення якості освіти  в Центральноукраїнському національному технічному університеті.  Спікерувала на заході директорка бібліотеки ЦНТУ, системний оператор антиплагіатної системи ЦНТУ Вікторія ЄВМІНА.

У підсумково-дискусійній частині тренінгу із представників кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення з виступами, дискусійними запитаннями та пропозиціями щодо вдосконалення системи забезпечення якості вищої освіти ЦНТУ (в частині забезпечення академічної доброчесності учасників освітнього процесу) взяли участь здобувач вищої освіти за магістерською освітньою програмою «Комп’ютерні науки» Олександр ІВАНЧЕНКО, а також викладач і гарант ОПП «Комп’ютерні науки»  Олександр ДОРЕНСЬКИЙ.