14 жовтня 2022 року, гарант спеціальності 125 «Кібербезпека», завідувач кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення, доктор технічних наук професор Смірнов Олексій Анатолійович, вкотре прийняв участь як тимчасовий член дисертаційної ради у Казахському національному дослідному технічному університеті імені К.І. Сатпаєва за дисертацією Юбузової Халічі Ібрагімівни на тему: «Методи безпечного розподілу ключів на базі протоколів квантової криптографії» на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Ph.D.) за спеціальністю 6D070400 – «Обчислювальна техніка та програмне забезпечення». Захист відбувся на високому науковому рівні. Бажаємо пошукачу найшвидшого затвердження рішення вченої ради та отримання ступеня PhD.

Відмітимо, що це не перша участь гаранта спеціальності 125 «Кібербезпека», професора Смірнова Олексія Анатолійовича у захистах дисертацій за кордоном у якості тимчасового члена дисертаційної ради. Так він приймав участь у наступних захистах:

– Тимчасовий член дисертаційної ради у Казахському національному університеті імені Аль-Фарабі за дисертацією Болатбек Мілани Асланбекқизи на тему: «Розробка та дослідження моделей семантичного аналізу у веб-ресурсах для визначення екстремістської спрямованості в тексті», на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Ph.D.) за спеціальністю «6D100200 – Системи захисту інформації». 15 червня 2022 року.

– Тимчасовий член дисертаційної ради у Казахському національному університеті імені Аль-Фарабі, за дисертацією Кунболата Алгази на тему «Розвиток та дослідження алгоритмів шифрування на основі різних підходів» на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Ph.D.) за спеціальністю «6D100200 – Системи захисту інформації». 24 грудня 2021 року.

Обидва попередні захисти закінчилися успішно та присвоєнням наукових ступенів докторі філософії (Ph.D.) за спеціальністю «6D100200 – Системи захисту інформації» відповідним пошукачам.

Отриманий досвід участі у захистах за кордоном дозволяє впроваджувати передові технології у дисципліни освітньої програми 125 «Кібербезпека», яким навчають на кафедрі кібербезпеки та програмного забезпечення Центральноукраїнського національного технічного університету.