Розробники: ЦНТУ, студенти гр. КМ-20 кафедри «Кібербезпеки та програмного забезпечення»:
– Валентин Калиновський;
– Бабій Едуард;
– Китун Едуард.
Керівник: Пархоменко Юрій, к.т.н., доц.. каф. КбПЗ.

An educational game that can be used to test how well a student can solve mathematical roots. Everything is simple – it is enough to calculate the value of the root and choose the right option.
Навчальна гра, за допомогою якої можна перевірити, наскільки добре учень може розгадувати математичні корені. Все просто – достатньо обчислити значення кореня і
вибрати потрібний варіант.

Посилання на гру: https://globalgamejam.org/2023/games/squareroot-0