Гарант спеціальності 125 Кібербезпека рівня бакалавр, завідувач кафедри, професор Олексій Смірнов, провів зустріч зі студентами 4 курсу спеціальностей 123 Комп’ютерна інженерія та 125 Кібербезпека, на якій обговорив зі студентами питання випуску з бакалаврату та проект вступу до магістратури у 2023 році.

Під час зустрічі проінформовано студентів, що у Міністерстві освіти і науки визначили механізм конкурсного відбору до магістратури у 2023 році. Так, цьогоріч усі вступники до магістратури на основі ступеня бакалавра складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ). Він міститиме два блоки: тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника). Вказано, що більш детально ці тести можливо переглянути за наступною адресою: https://zno.osvita.ua/master/. Під час зустрічі був розглянутий приклад тесту.

Крім того, для бакалаврів спеціальності 125 Кібербезпека було доведено положення наказу № 980 від 04.11.2022 «Про затвердження Програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності «Кібербезпека» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-programi-yedinogo-derzhavnogo-kvalifikacijnogo-ispitu-zi-specialnosti-kiberbezpeka-na-pershomu-bakalavrskomu-rivni-vishoyi-osviti ). Проінформовано, що Єдиний державний кваліфікаційний іспит за спеціальністю 125 «Кібербезпека» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (далі – ЄДКІ) є обов’язковим компонентом атестації здобувачів вищої освіти за спеціальністю 125 «Кібербезпека». ЄДКІ проводять у формі зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до програми ЄДКІ, використовуючи різні види завдань. Завдання кваліфікаційного іспиту розробляють відповідно до програми ЄДКІ.

Була розглянута деталізована програма єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності «Кібербезпека» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, та визначені конкретні освітні компоненти (назва дисципліни, номер лекції та лабораторної роботи), у яких розглядаються відповідні питання.