Гарант освітньої програми «Кібербезпека», завідувач кафедри КбПЗ професор Олексій СМІРНОВ провів зустріч з представниками роботодавців та випускниками спеціальності 125 «Кібербезпека».

До заходу, який відбувся 1 березня на кафедрі кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ, залучено широке коло представників сфери кібербезпеки та ІТ загалом, у якому питання забезпечення захисту інформації мають все більше значення. Зокрема, на зустрічі були присутні представники науково-виробничого підприємства «Радій», DevSecOps Engineer (Security Engineer) ІТ-компанії «MIF Projects», ІТ-компанії «Onix-Systems», ІПС «Імперіал», управління інфраструктури Кіровоградської військової державної адміністрації, ДУ «Кропивницька виправна колонія (№6)», Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку).

Під час зустрічі-наради гарант ОП здійснив моніторинг якості освіти за ОП «Кібербезпека», спілкуючись з роботодавцями, а також кар’єрного шляху випускників ЦНТУ – бакалаврів з кібербезпеки. Крім того, у такий спосіб стейкхолдери реально долучаються до забезпечення якості освітнього процесу шляхом врахування їх потреб, рекомендацій, зауважень, побажань щодо цілей і змісту підготовки здобувачів вищої освіти. Яскравим прикладом цього є участь випускника освітньої програми «Кібербезпека», DevSecOps Engineer (Security Engineer) ІТ-компанії «MIF Projects» Дмитра СКРИПНИКА у розробці освітньої компоненти «Вступ до кібербезпеки».

Гарант спеціальності довів учасникам зібрання про зміни, які очікують освітню програму «Кібербезпека» у 2023 році, пов’язані, зокрема зі зміною назви спеціальності та затвердженням професійних стандартів у галузі кібербезпеки.

Залучення гарантом ОП «Кібербезпека» Олексієм СМІРНОВИМ до удосконалення освітньої програми «Кібербезпека» роботодавців та випускників гарантує відповідність квінтесенції навчального процесу сучасним вимогам і ринку праці, й тенденцій розвитку спеціальності 125 «Кібербезпека», й галузевого й регіонального контексту.