Презентація вибіркової дисципліни “Паралельні та розподілені обчислення” відбулася для студентів 2-го курсу, які навчаються за освітньою програмою 123 “Комп’ютерна інженерія” першого (бакалаврського) рівня  кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення.
Доцент кафедри КбПЗ Роман Минайленко ознайомив  студентів з дисципліною, а саме:
– Курс «Паралельні та розподілені обчислення» призначений для набуття теоретичних і практичних знань в області паралельних та розподілених обчислень, оволодіння концепціями сучасного програмування в рамках парадигм паралельного та розподіленого програмування. Основу вивчення курсу складають підходи до програмування в багатопотокових системах, розподілених системах, системах синхроних паралельних розрахунків, розглядаються проблеми сумісної роботи процесів паралельної програми та їх синхронізації. Реалізація синхронних або асинхронних паралельних процесів з використанням бібліотек MPI / OpenMP, стандартними засобами мов програмування C++, Java для розподілених обчислень.
– Метою викладання дисципліни « Паралельні та розподілені обчислення » є вивчення теоретичних основ та практичних аспектів використання паралельних обчислювальних систем для вирішення складних прикладних задач, оволодіння концепціями сучасного програмування в рамках парадигм паралельного та розподіленого програмування.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
– здатність використовувати сучасні методи і мови програмування для оволодіння концепціями паралельних та розподілених обчислень.
–  здатність створювати програмне забезпечення для паралельних та розподілених обчислень.