Проведено внутрішню агітацію вивчення вибіркових дисциплін «Кросплатформені мови програмування» та «Патерни проектування програмного забезпечення» для здобувачів освіти першого рівня освітніх програм: 125 “Кібербезпека”, 123 “Комп’ютерна інженерія”, 122 “Комп’ютерні науки”.

Лектор Коваленко Олександр, розказав студентам першого курсу про переваги та актуальність вивчення вищезазначених дисциплін. Опираючись на рекомендації співавторів силабусів (провідних спеціалістів крупних ІТ кампаній Білєфельд (Німеччина) «Triple A Internetshops GmbH», м. Львів «EPAM Systems»), власний досвід та досвід випускників кафедри КбПЗ.

Були розглянуті різні аспекти вивчення патернів проектування на різних мовах програмування, ООП, SOLID принципів, розробку мобільних програм під операційні системи Android та iOS. Наведено приклади успішного проходження співбесід випускників кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення з залученням отриманих вищевказаних компетенцій.

Під час агітації та обговорення студенти задавали питання та виявили бажання додати вивчення дисциплін у свій освітній процес.