Проведено внутрішню агітацію вивчення вибіркових дисциплін «Теорія ризиків» та «Мережні інформаційні технології» для здобувачів освіти першого рівня освітніх програм 125 «Кібербезпека», 123 «Комп’ютерна інженерія».

Лектор Коваленко Анна, розказала студентам другого курсу про переваги та актуальність вивчення вищезазначених дисциплін. Опираючись на рекомендації співавтора силабусів навчальної дисципліни «Теорія ризиків», провідного спеціаліста ІТ компанії Vodworks, власний досвід та досвід випускників кафедри КбПЗ.

На зустрічі розглянули необхідність отримання навиків пошуку та використання мережного спеціалізованого системного інструментарію для вирішення проблем кіберзахисту у програмно-технічних системах з зазначенням можливих обмежень обраних технологій та роботи з основами ризик-менеджменту, оволодіння практикою застосування методів кількісної оцінки ризику в сфері інформаційної безпеки та прийняття ефективних управлінських рішень в ситуаціях невизначеності та ризику.

Наведено приклади успішного проходження співбесід випускників кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення з залученням отриманих вищевказаних компетенцій.

Під час агітації та обговорення студенти задавали питання та виявили бажання додати вивчення дисциплін у свій освітній процес.