20 квітня 2023 року відбулося засідання Консультативної ради Наукової асоціації кібербезпеки України (SCSA UA), якому прийняв участь у якості члена консультаційної ради професор Олексій Смірнов, гарант освітньої програми 125 Кіберберзпека першого (бакалаврського) рівня, фахівців з якої готують на кафедрі кібербезпеки та програмного забезпечення Центральноукраїнського національного технічного університету.

Були розглянуті наступні питання:

  1. Вибори голови Консультативної ради (результати).
  2. Звіт за поточну діяльність.
  3. Взаємодія із Консультативною радою.
  4. Орієнтовний план діяльності Асоціації.
  5. Перезатвердження плану засідань.
  6. Відкрите обговорення.

Проведені обговорення питань, затверджений звіт за поточу діяльність, затвердженні плани діяльності Асоціації та плани засідань.