Студенти спеціальностей 122 Комп’ютерні науки, 123 Комп’ютерна інженерія й 125 Кібербезпека, та викладачі кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення прийняли участь у круглому столі за проєктом Еразмус+ модуль Жан Моне «Європейський досвід для підвищення стійкості критично важливих об’єктів в Україні» ResCe, якій відбувся 24 травня 2023.

Головною метою Проєкту є популяризація та поширення Європейського досвіду захисту критичної інфраструктури для підвищення стійкості критичних об’єктів в Україні через активну інформаційно-просвітницьку роботу на інституційному та національному рівнях із залученням представників усіх зацікавлених сторін від бізнесу до державного уряду.

Основні завдання Проєкту:

– Вивчення регламентів ЄС, директив, політики, стратегічної документації щодо захисту критичної інфраструктури.

– Організація та проведення літніх шкіл на основі досвіду ЄС в Україні для студентів зі спеціальностей кібербезпека та ІКТ.

– Підвищення обізнаності про європейський досвід захисту критичної інфраструктури та сприяння залученню та діалогу між ЗВО, представниками критичних інфраструктур та всіма зацікавленими сторонами в Україні.