Очільник НМК спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», гарант магістерської ОПП «Комп’ютерні науки» Олександр ДОРЕНСЬКИЙ провів зустріч із випускниками – магістрами з комп’ютерних наук.

Стейкголдери обговорили проєкт освітньої програми «Комп’ютерні науки», громадське обговорення якого завершується (https://www.kntu.kr.ua/?view=univer&id=35) і ОПП готується до затвердження Вченою радою ЦНТУ й введення в дію з 1 вересня 2023 року.

Гарант ОП, доц. О. ДОРЕНСЬКИЙ окреслив зміни до освітньої програми, які пропонуються внести за наслідками акредитації магістерської ОПП «Комп’ютерні науки» у 2022 році. Врахувавши слушні рекомендації експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та Галузевої експертної ради з галузі знань «Інформаційні технології», а також пропозиції гаранта ОП Й викладачів кафедри КбПЗ, забезпечено удосконалення освітньої програми.

Випускники ОПП «Комп’ютерні науки» загалом позитивно оцінили запропонований проєкт освітньої програми, підтримали цілі ОПП й програмні результати навчання, підтвердили актуальність сформульованої мети, особливостей й основного фокусу. Водночас, під час е-зустрічі пропозиції щодо організації освітнього процесу й матеріально-технічного забезпечення вніс Роман ТКАЧУК, випускник 2019 року (developer в «EPAM Україна»), Єлизавета БАБИЧ (Front-end developer в «BandaPixels») запропонувала удосконалити курс штучного інтелекту за допомогою впровадження OpenAI. Підтримали запропонований проєкт ОПП «Комп’ютерні науки» і Олексій ЧАБАН (консультант в «RBC Group»), Віктор БІЛИЙ (QA-інженер в  «Онікс-системз»).

На завершення зустрічі гарант ОП запросив випускників – професіоналів-практиків долучатися в новому 2023-2024 навчальному році також  і до проведення занять, лекцій, позанавчальних заходів для здобувачів вищої освіти за ОПП «Комп’ютерні науки».