Напередодні вступної кампанії 2023 року Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти акредитувало освітньо-професійну програму «Кібербезпека» спеціальності 125 «Кібербезпека» першого освітньо-професійного рівня освіти бакалавр (http://kbpz.kntu.kr.ua/125kib/ ),  яка реалізується кафедрою кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ, гарант ОПП «Кібербезпека» – завкафедри кібербезпеки та програмного забезпечення, доктор технічних наук, професор Олексій Смірнов.

Загалом, протягом 2022-23 навчального року Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти успішно акредитувало дев’ять освітньо-професійних та освітньо-наукових програм Центральноукраїнського національного технічного університету.
Наразі в нашому навчальному закладі акредитовано 100% освітньо-професійних та освітньо-наукових програм.

Вітаємо співробітників кафедри з черговим досягненням!!! Так тримати й надалі!