28 липня 2023 року, викладачі кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення які викладають на освітніх програмах 122 “Комп’ютерні науки”, 123 “Комп’ютерна інженерія”, 125 “Кібербезпека” та 172 “Програмування та кіберзахист інфокомунікацій” прийняли участь у вебінарі EIF на тему ґрантових програм та ініціатив за участю представників USAID.

Під час вебінару була представлена презентація «Гранти та проєкти міжнародної технічної підтримки для інноваційних та інших підприємств» Валерієм Добровольським, який є керівником команди з розвитку ІТ, інженерних та креативних індустрій, Програма USAID КЕУ.

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (Програма USAID КЕУ) підтримує стартапи й малі та середні підприємства (МСП) з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатись перевагами міжнародної торгівлі. Ключовим інструментом реалізації Програми USAID КЕУ є грантова програма національного масштабу з бюджетом 12,5 млн дол. США на 2018-2023 роки. Гранти надаються організаціям з розвитку підприємництва, галузевим та бізнес-асоціаціям, та МСП.

Вебінар був проведений на базі Українського кластерного альянсу. Український кластерний альянс (УКА) – це мультигалузева загальнонаціональна спілка підприємств, бізнес-об’єднань, кластерів та кластерних організацій України, що прагнуть до підвищення своєї конкурентоспроможності шляхом впровадження засад кластерної кооперації, індустріальних, цифрових та зелених інновацій автоматизації та ефективної взаємодії з державою. УКА є провідним і найбільшим формальним об’єднанням кластерного руху економічних кластерів України – нині до Альянсу входять 48 кластерів та асоціацій кластерного типу. УКА було засновано 24 березня 2022 року на базі ініціативи Clusters 4 Ukraine, що вийшла з кластерного комітету Платформи промислових і хайтек секторів Industry 4 Ukraine. Головною рушійною силою українського кластерного руху в різних форматах виступає Асоціація підприємств промислової автоматизації України (АППАУ).