30 серпня 2023 року, викладачі кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення які викладають на освітніх програмах 122 “Комп’ютерні науки”, 123 “Комп’ютерна інженерія”, 125 “Кібербезпека” та 172 “Програмування та кіберзахист інфокомунікацій” прийняли участь у мітап-презентації серверного рішення кафедри, яку провів провідний інженер-програміст «EPAM Ukraine» Роман ТКАЧУК.

Оптимізація сучасних обчислювальних можливостей на базі університету є однією із найбільших проблем, що потребують вирішення. Проект розробки та застосування термінальної архітектури має на меті вирішення цієї проблеми та модернізацію технічних потужностей кафедри.

У результаті співпраці зі стейкхолдером ІСП Imperial (Костянтин БУРЯНОВ), випускниками та студентами кафедри було впроваджено термінальну архітектуру з використанням тонких клієнтів та сучасного серверного обладнання.

Термінальна архітектура на основі тонких клієнтів використовує сервер для зберігання всіх програм та даних, дозволяючи “легким” клієнтським машинам здійснювати доступ до них через локальну мережу кафедри. Такий підхід має ряд переваг порівняно з традиційним, де кожна машина є самостійною робочою станцією з власними програмами та даними.

  1. Вартість обладнання – тонкі клієнти вартують значно менше повноцінних комп’ютерів.
  2. Обслуговування – всі оновлення та конфігурації системи кафедри можна проводити централізовано.
  3. Безпека – централізоване зберігання даних і управління доступом підвищують рівень безпеки.
  4. Доступність – швидкий доступ до необхідних ресурсів та програм незалежно від робочої станції.
  5. Гнучкість – викладачі кафедри можуть легко налаштовувати навчальне середовище відповідно до академічних потреб.

Після впровадження термінальної архітектури проводилось тестування та навантаження системи із залученням студентів кафедри. Результати показали високу оцінку стабільності та можливостей зазначеної системи.

Впровадження термінальної архітектури на основі тонких клієнтів на кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення у подальшому дозволить досягти важливих переваг у формі економії ресурсів, централізованого управління та підвищення якості навчання. Це робить дану технологію привабливою для інших навчальних закладів, які прагнуть оптимізувати свою ІТ-інфраструктуру.

Особливістю архітектури також потрібно виділити можливість організації повноцінної технічної лабораторії з потужностями для запуску надсучасних проектів на базі нейронних мереж та досить важких симуляцій.

Розробили, налаштували та встановили:

– Коваленко Олександр (д.т.н, доц. кафедри КБПЗ ЦНТУ);

– Ткачук Роман (провідний інженер-програміст «EPAM Ukraine»);

– Ян Козлов (студент ОП «Кібербезпека» кафедри КБПЗ) ;

– Егор Середа (студент ОП «Комп’ютерна інженерія» кафедри КБПЗ).