Дисципліни

Бакалаврат “Комп’ютерна інженерія”

Основні предмети за спеціальністю “Комп’ютерна інженерія”, які будуть вивчатися на бакалавраті:

 

на 1 курсі

– Інформатика.

– Комп’ютерна електронiка.

– Структурне програмування (на основі Pascal, Lazarus).

– Комп’ютерна схемотехніка.

– Модульне програмування (на основі С++).

 

на 2 курсі

– Комп’ютерна схемотехніка.

– Програмування на апаратному рівні (на основі Assembler).

– Об’єктно-орієнтоване програмування (на основі Visual C++).

– Організація баз даних (Access, SQL, MySQL, тощо).

– Алгоритми та структури даних.

– Візуальне програмування (на основі Visual C#).

– Web-програмування (на основі HTML5, CSS, JavaScript, PHP, MySQL).

– Мультиплатформені мови програмування (на основі Java).

 

на 3 курсі

– Технології розробки алгоритмів.

– Комп’ютерна графіка.

– Комп’ютерні мережі.

– Інженерія програмного забезпечення.

– Архітектура комп’ютерів.

– Системне програмування.

– Паралельні та розподілені обчислення.

– Комп’ютерна логіка.

– Програмне забезпечення управління мікроЕОМ.

 

на 4 курсі

– Комп’ютерна логіка.

– Алгоритми та методи обчислень.

– Захист інформації в комп’ютерних системах.

– Архітектура процесорів.

– Системне програмне забезпечення.

– Технології проектування комп’ютерних систем.

– Комп’ютерні системи.

– Операційні системи.

– Програмування економічних задач (на основі “1С: Предприятие”).

 

Магістратура “Комп’ютерна інженерія”

Основні предмети за спеціальністю “Комп’ютерна інженерія”, які будуть вивчатися в магістратурі:

 

на 1 курсі

– Моделювання складних систем.

– Основи захисту інформації.

– Комп’ютерні системи штучного інтелекту.

– Проектування комп’ютерних систем та мереж.

– Математичні методи дослідження операцій.

– Мережні інформаційні технології.

– Теоретичні основи наукових досліджень.

– Методика викладання у вищій школі.

– Інформаційна безпека в комп’ютерних мережах.

– Експертні системи.

– Технологія розподілених обчислень.

 

на 2 курсі

– Розподілені системи керування проектами.

– Дослідження та програмування в комп’ютерних системах і мережах.

– Експертні системи.

– Технологія розподілених обчислень.

– Програмна обробка наукових досліджень.

– Філософські проблеми наукового пізнання.

– Основи патентознавства та авторського права.

 

Бакалаврат “Кібербезпека”

Основні предмети за спеціальністю “Кібербезпека”, які будуть вивчатися на бакалавраті:

 

на 1 курсі

– Структурне програмування (на основі Pascal, Lazarus).

– Інформатика.

– Модульне програмування (на основі С++).

– Вища математика.

 

на 2 курсі

– Програмування на апаратному рівні (на основі Assembler).

– Об’єктно-орієнтоване програмування (на основі Visual C++).

– Алгоритми та структури даних.

– Організація баз даних (Access, SQL, MySQL, тощо).

– Інформаційна безпека держави.

– Спеціальні розділи математики для інформаційної безпеки.

– Web-програмування (на основі HTML5, CSS, JavaScript, PHP, MySQL).

– Мультиплатформені мови програмування (на основі Java).

 

на 3 курсі

– Інформаційна безпека держави.

– Технології розробки алгоритмів.

– Комп’ютерні мережі.

– Основи менеджменту.

– Прогнозування та моделювання в соціальній сфері.

– Забезпечення інформаційної безпеки держави.

– Основи криптографічного захисту інформації.

– Теорія ризиків.

– Основи національної безпеки.

– Політологія.

– Основи технічного захисту інформації.

 

на 4 курсі

– Організація спеціального діловодства.

– Комплексні системи захисту інформації.

– Інформаційне забезпечення управлінської діяльності.

– Програмний захист інформації.

– Менеджмент інформаційної безпеки.

– Система охорони державної таємниці.

– Операційні системи.

– Експертні системи.

– Криптоаналіз.

– Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

– Психологія управління.

– Управління персоналом.

– Організаційне забезпечення захисту інформації.

 

Магістратура "Комп’ютерні науки та інформаційні технології"

Основні предмети за спеціальністю “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, які будуть вивчатися в магістратурі:

 

на 1 курсі

– Технології підтримки прийняття рішень.

– Основи захисту інформації.

– Комп’ютерні системи штучного інтелекту.

– Математичні методи дослідження операцій.

– Технології інформаційного менеджменту.

– Теоретичні основи наукових досліджень.

– Методика викладання у вищій школі.

– Технологія менеджменту знань.

– Інформаційні технології організації бізнесу.

– Інформаційна безпека в комп’ютерних мережах.

 

на 2 курсі

– Мови програмування для аналітичних досліджень (на основі мов програмування Python та R).

– Експертні системи.

– Інформаційна безпека в комп’ютерних мережах.

– Програмна обробка наукових досліджень.

– Системи керування проектами.

– Філософські проблеми наукового пізнання.

– Основи патентознавства та авторського права.

© 2020 KNTU