Науково-дослідна робота

На кафедрі програмування та захисту інформації проходять наукові та науково-практичні конференції, семінари та круглі столи.

Постійно діє щорічний Міжнародний науково-практичний семінар “Комбінаторні конфігурації та їх застосування”.

В 2016 році започатковано проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційна безпека та комп’ютерні технології" - InfoSec&CompTech.

Збірники проведених науково-практичних конференцій та семінарів можна переглянути тут.

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів наступними науковими керівниками:

  • завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук Смірнов Олексій Анатолійович (Напрями наукової діяльності: захист інформації, криптографія, стеганографія, інженерія програмного забезпечення, телекомунікаційні системи та мережі);
  • професор, доктор технічних наук Сидоренко Володимир Володимирович (Напрями наукової діяльності: системи керування за допомогою ЕОМ, автоматизація процесів керування);
  • доцент, кандидат технічних наук Мелешко Єлизавета Владиславівна (Напрями наукової діяльності: захист інформації, телекомунікаційні системи та мережі, комп’ютерні системи штучного інтелекту).
© 2020 KNTU