Освітня програма 123 “Комп’ютерна інженерія” першого (бакалаврського) рівня 2017р.

Освітня програма 125 “Кібербезпека” першого (бакалаврського) рівня 2017р.

Освітня програма 123 “Комп’ютерна інженерія” другого (магістерського) рівня 2017р.

Освітня програма 122 “Комп’ютерні науки” другого (магістерського) рівня 2017р