IV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека та комп’ютерні технології».

15-16 квітня на базі кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ проходила IV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека та комп’ютерні технології». […]

Наказ про оприлюднення кваліфікаційних робіт та перевірку їх на плагіат

В Центральноукраїнському національному технічному університеті вийшов  Наказ  від 25.03.2021р. про оприлюднення кваліфікаційних робіт та перевірку їх на плагіат

Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 12 Інформаційні технології, спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія.

Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2021 р. № 330 cтандарт вищої освіти України: […]

При співпраці з MIF Projects на кафедрі КбПЗ відкрили сучасну лабораторію Research and Development Laboratory

Співпраця з ключовим стейкхолдером IT галузі міста фірмою MIF Projects і кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення дозволила відкрити сучасну  лабораторію […]

Кібербезпека – спеціальність майбутнього

ІТ-фахівці з кібербезпеки своєю професійною діяльністю забезпечують виконання комплексу організаційних, правових, інженерно-технічних заходів, а також заходів криптографічного та технічного захисту […]