Босько Віктор Васильович
доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення

Освіта:  вища, Кіровоградський державний технічний університет, 2001
Вчений ступінь і наукове звання: кандидат технічних наук (2010), доцент (2013)

Рік, з якого працює на кафедрі: 2018
Викладає дисципліни:
– Web-програмування  ( Розробка сайтів за допомогою HTML5, CSS, bootstrap4.2, JS, PHP, MySQL )
– DataBase (Архітектури СУБД, сучасні напрямки розвитку БД, мови запитів SQL, проектування баз даних)
– BigDate (Базові поняття Big Data, прогнозування, масиви великих даних, методологія і методика прогнозування, сучасні технології створення і обслуговування великих даних)
– Основи національної безпеки держави (понятійно-категоріальний апарат національної безпеки, системні аспекти основ національної безпеки та методологічні основи державного управління національною безпекою, форми, способи, методи й особливості розробки та впровадження державної політики)
– Менеджмент інформаційної безпеки (формування комплексу знань щодо основ менеджменту інформаційної безпеки, управління інформаційною безпекою в інформаційно-телекомунікаційних системах для реалізації встановлено політики безпеки. Управління ресурсами СУІБ)

Галузь наукової діяльності: web-технології; телекомунікаційні системи, інформаційна безпека

Загальна кількість публікацій: Автор понад 30 наукових праць, 5 методичних вказівок, 7 праць навчально-методичного характеру та 1 патенту на корисну модель.

Сторінка в ORCID: посилання
Сторінка в Google Scholar: посилання