2022 V Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційна безпека та комп’ютерні технології”

2022. І Міжнародна науковопрактична конференція “Цифрова трансформація суспільства”.

2021. IV Міжнародна науково-практичної конференція “Інформаційна безпека та комп’ютерні технології”

2020. Mатеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти й молодих учених “Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації”

2020. Кібербезпека та інформаційні технології : монографія.

2020. II Міжнародна науково-практичної конференція “Інформаційна безпека та інформаційні технології”

2019. Двадцять перший Міжнародний науково-практичний семінар “Комбінаторні конфігурації та їх застосування”

2019. Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційна безпека та комп’ютерні технології”

2018. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційна безпека та комп’ютерні технології”

2017. ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційна безпека та комп’ютерні технології”

2017. Дев’ятнадцятий Міжнародний науково-практичний семінар “Комбінаторні конфігурації та їх застосування”

2016. Актуальні задачі та досягнення у галузі кібербезпеки

2016. Вісімнадцятий Міжнародний науково-практичний семінар “Комбінаторні конфігурації та їх застосування”


2016. Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційна безпека та комп’ютерні технології”


2015. Міжнародна науково-практична конференція “Комп’ютерні технології та інформаційна безпека”


2015. Всеукраїнська науково-практична конференція “Інформаційна безпека держави, суспільства та особистості” 2015


2014. Науково-практична конференція “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія”


2013. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та магістрантів “Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем”


2013. Науково-практичний семінар “Програмна архітектура комп’ютера: актуальні задачі та наукоємні технології”