Минайленко Роман Миколайович

доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення

Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1995
Вчений ступінь і наукове звання:  кандидат технічних наук (2012), доцент (2016)
Рік, з якого працює на кафедрі: 1996
Викладає дисципліни:
– Комп’ютерна електроніка
– Комп’ютерна схемотехніка
– Програмування на рівні процесорів
– Паралельні та розподілені обчислення
Галузь наукової діяльності: автоматизація виробничих процесів, комп’ютерні науки

Керівник тем:
1.0115U006029 Аналіз хмарних технологій
2. Г/Д № 36.117 Розробка приладу виміру вологості зерна в потоці з інтерфейсом за протоколом Modbus та Owen

Загальна кількість публікацій: 75 в т.ч. 19 статей у фахових виданнях, участь у 39-ти наукових конференціях, 13 праць науково-методичного характеру, 1 навчальний посібник, 1 патент на корисну модель
Сторінка в Google Scholar: посилання
Orcid:  посилання
Web of Science: посилання