Науково-дослідні роботи за рахунок видатків державного бюджету

№ 36Б115 «Розробка методів синтезу тестових моделей поведінки програмних об’єктів, підвищення оперативності передачі та захисту інформації у телекомунікаційних системах» (державний  реєстраційний номер 0115U003103), виконувалася з 2015 по 2016, керівник Смірнов О.А.

№ 36Б113 «Розробка методів підвищення оперативності передачі та захисту інформації у телекомунікаційних системах» (державний  реєстраційний номер 0113U003086), виконувалася з 2013 по 2014, керівник Смірнов О.А.

Науково-дослідні роботи

«Теоретичні основи та інструментальні засоби інформаційних технологій забезпечення технологічних процесів», (державний  реєстраційний номер 0118U007050), виконується з 2018 року, керівник Смірнова Т.В.

№ 36.Д117 “Розробка методів якісного аналізу та кількісної оцінки ризиків розробки програмного забезпечення”, (державний  реєстраційний номер 0117U006991), виконується з 2017 року, керівник Коваленко О.В.

№ 36.Д217 “Розробка методу управління ризиками розробки програмного забезпечення”, (державний  реєстраційний номер  0117U006992), виконується з 2017 року, керівник Коваленко О.В.

№ 36.Д317 “Розробка імітаційної моделі технології тестування безпеки”, (державний  реєстраційний номер  0117U006993), виконується з 2017 року, керівник Коваленко О.В.

№ 36.Д417 “Розробка комплексу математичних моделей технології тестування Web-програм”, (державний  реєстраційний номер 0117U006994), виконується з 2017 року, керівник Коваленко О.В.

№ 36.Д116 «Автоматизована система керування водопостачанням з артезіанських свердловин», (державний  реєстраційний номер 0116U001903), виконується з 2016 року, керівник Сидоренко В.В.

№ 36.Д115А  “Аналіз хмарних технологій”, (державний  реєстраційний номер  0115U006029), виконується з 2015 року, керівник Минайленко Р.М.

№ 36.Д415 “Автоматизація вимірювання вологості зерна в потоці”, (державний  реєстраційний номер  0116U001903), виконується з 2015 року, керівник Петренюк В. І.

№ 36.Д313 “Методи застосування штучних нейронних мереж в інфо-комунікаційних системах для обробки та аналізу даних”,  (державний  реєстраційний номер  0114U003381), виконується з 2012 року, керівник Мелешко Є.В.

№ 36.Д612 “Інформаційна технологія автоматизації проектування та тестування об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення”, (державний  реєстраційний номер  0114U003831), виконується з 2012 року, керівник Смірнов О.А.

№ 36.Д212 “Розробка стеганографічних засобів вбудовування інформації в нерухливі та рухливі зображення”, (державний  реєстраційний номер 0112U002599), виконується з 2012 року, керівник Смірнов О.А.

№ 36.Д112 “Формування псевдовипадкових послідовностей для підвищення оперативності передачі та захищеності інформації у телекомунікаційних системах”, (державний  реєстраційний номер 0112U002598), виконується з 2012 року, керівник Смірнов О.А.

№ 36.Д212 “Розробка стеганографічних засобів вбудовування інформації в нерухливі та рухливі зображення”, (державний  реєстраційний номер 0112U002599), виконується з 2012 року, керівник Смірнов О.А.

№ 36.Д412 “Методи підвищення оперативності передачі даних та захисту інформації у телекомунікаційній мережі”, (державний  реєстраційний номер 0112U006631), виконується з 2012 року, керівник Смірнов О.А.

№ 36.Д213 “Технологія формалізації та автоматизованого рішення задач розпізнавання ситуацій у інформаційних системах”, (державний  реєстраційний номер 0114U003376), виконується з 2012 року, керівник Смірнов О.А.

№ 36.Д312“Розробка методів підвищення безпеки телекомунікаційних мереж”, (державний  реєстраційний номер 0112U006630), виконується з 2012 року, керівник Смірнов О.А.

№ 36.Д512“Розробка системи технічної діагностики інтегрованої інформаційної системи забезпечення управління рухомими об’єктами” , (державний  реєстраційний номер 0114U003377), виконується з 2012 року, керівник Смірнов О.А.

№ 36.Д111 “Автоматизація технологічного процесу сушіння зерна баштовими сушарками” (державний  реєстраційний номер  0111U007660), виконується з 2011 року, керівник Петренюк В. І.

№ 36.Д210“Інформаційна технологія компресії цифрових зображень на основі ортогональних перетворень” (державний  реєстраційний номер 0114U003375), виконується з 2010 року, керівник Смірнов О.А.

№ 36.Д110 “Автоматизація процесу розробки технологічної документації збирально-монтажного виробництва”, (державний  реєстраційний номер 0111U000305), виконується з 2010 року, керівник Сидоренко В.В.

№ 36.Д107 “Структурні властивості площинних графів із заданою множиною точок, досяжною на торі”, (державний  реєстраційний номер 0108U010436), виконується з 2007 року, керівник Донець Г.  О.

№ 36.Д308 “Автоматизована система процесу керування верстатом розмірної обробки дугою”, (державний  реєстраційний номер 0108U010440), виконується з 2005 року, керівник Сидоренко В.В.