Наказ про підготовку і проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019/2020

Національним фондом досліджень України оголошено конкурси, в яких можуть прийняти участь викладачі, зокрема:
– наукових і науково-технічних проєктів «Наука для безпеки людини та суспільства». Більш детальна інформація про конкурси міститься в наступних файлах: umovy_konkurs_pidtrymka-doslidzhen_providnimolod_18-05-2020-2 ; Службова НФД ; umovy-konkursu-2

Тритижневий карантин в ЦНТУ

26.03.2020

Наказом ректора Центральноукраїнського національного технічного університету №28-05 від 12 березня 2020 року заняття в навчальному закладі призупинено від сьогодні й до 3 квітня 2020 року з метою запобігання серед студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу захворювань, які викликані коронавірусом COVID-19…


Продовжуємо навчатись та взаємодіяти через сайт дистанційної освіти ЦНТУ – http://moodle.kntu.kr.ua

26.03.2020.

Загальнонаціональний карантин, який мав тривати до 3 квітня включно, продовжено на 21 день – до 24 квітня включно. Відповідне рішення ухвалив Уряд …


Посадові інструкції:

 Посадові_інструкції__2019

Стандарти:

Стандарт  вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” для першого (бакалаврського ) рівня вищої освіти

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 125 “Кібербезпека” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти


Зразок ФОРМИ 11 – списку наукових та навчально-методичних праць: Форма 11_Зразок


З метою підвищення рейтингу публікаційної активності та цитованості наукових праць викладачів університету у виданнях, які входять до міжнародних науковометричних баз даних, що необхідно для звітності з наукової діяльності університету, визначення рейтингу викладача, рейтингу ВНЗ та для замовлення кількості державних місць за спеціальностями університету необхідно провести дореєстрацію наукових співробітників в наукометричній базі Google Scholar, та здійснити обов’язкову реєстрацію в наукометричній базі ORCID (http://orcid.org/). Інформацію про публікації в наукометричну базу ORCID можливо імпортувати з заповненого профілю в Google Scholar.


ЗВІТ З НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

Шановні колеги! Для оформлення звіту з наукової діяльності кафедри необхідно заповнити наступні документи:
– Форма звіту по публікаціях.
– Залучення до наукової роботи студентів.
– Анотація науково-дослідної роботи.
– Діяльність із зарубіжними партнерами.
– Звіт по заявам та патентам.
та надіслати їх на електронну пошту Дрєєву Олександру Миколайовичу – drey_sanya@ukr.net