Проєкт освітньої програма 122 “Комп’ютерні науки” першого (бакалаврського) рівня

Концепція бакалавр 122 “Комп’ютерні науки”

Проєкт освітньої програми “Комп’ютерна інженерія” першого (бакалаврського) рівня

Поєкт освітньої програми “Кібербезпека” першого (бакалаврського) рівня

Проєкт освітньої програми 123 “Комп’ютерна інженерія” другого (магістерського) рівня

Проєкт освітньої програми 122 “Комп’ютерні науки” другого (магістерського) рівня