Освітня програма “Комп’ютерна інженерія” першого (бакалаврського) рівня

Освітня програма “Кібербезпека” першого (бакалаврського) рівня

Освітня програма 123 “Комп’ютерна інженерія” другого (магістерського) рівня

Освітня програма 122 “Комп’ютерні науки” другого (магістерського) рівня