Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення Центральноукраїнського національного технічного університету є наступницею кафедри програмного забезпечення, яка була заснована в 1993 році. В 2017 році кафедра програмного забезпечення одержала нову назву – кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення.

За цей час був сформований працездатний науково-педагогічний колектив, створена достатня матеріально-технічна база, яка включає 6 спеціалізованих лабораторій. Сьогодні 81,5% викладачів кафедри – її випускники. Підготовку фахівців здійснюють 27 викладачів, з них 3 доктори наук, професори, 16 кандидатів наук, доцентів, 2 старших викладача. Смірнов Олексій Анатолійович – завідувач кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення, доктор технічних наук, професор 

Студенти кафедри неодноразово займали призові місця на Всеукраїнських олімпіадах із фахових дисциплін. Науково-дослідна робота кафедри спрямована на нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства, захист інформації та розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій.

Кафедра готує фахівців за освітньою програмою рівня “бакалавр”:

122 “Комп’ютерні науки” ; 123 – “Комп’ютерна інженерія”;  125 – “Кібербезпека”;

та фахівців за освітньою програмою рівня “магістр”:

 123 – “Комп’ютерна інженерія”; 122 – “Комп’ютерні науки”.

Кращі випускники кафедри продовжують навчання за PhD програмами.

Кафедра в рамках навчально-наукових комплексів тісно співпрацює з Малою Академією Наук, Кропивницьким інженерним коледжем ЦНТУ, Кіровоградським кооперативним коледжем економіки і права імені М.П. Сая Кіровоградської спілки споживчих товариств, Олександрійським політехнічним коледжем, Світловодським політехнічним коледжем ЦНТУ.

Можливі посади випускників кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення, що навчалися за освітньою програмою “Комп’ютерна інженерія” першого (бакалаврського) рівня згідно з ДК 003:2010:

– професіонали в галузі обчислювальних систем:
– розробники обчислювальних систем;
– адміністратор даних; адміністратор бази даних; адміністратор доступу; адміністратор доступу (груповий); адміністратор задач; адміністратор системи; аналітик з комп’ютерного банку даних; інженер з комп’ютерних систем; інженер з програмного забезпечення комп’ютерів; конструктор комп’ютерних систем;
– професіонали в галузі програмування: розробник комп’ютерних програм; інженер-програміст; програміст прикладний; програміст системний.
– технік-програміст;
– технік обчислювального центру;
– технік-конструктор(електроніка).

Можливі посади випускників кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення, що навчалися за освітньою програмою “Комп’ютерна інженерія” другого (магістерського) рівня згідно з ДК 003:2010:

– професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук;
– професіонали в галузі обчислень (комп’ютеризації);
– професіонали в галузі обчислювальних систем;
– наукові співробітники (обчислювальні системи);
– розробники обчислювальних систем;
– адміністратор системи;
– інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;
– професіонали в галузі програмування;
– наукові співробітники (програмування);
– розробники комп’ютерних програм;
– інженер-програміст;
– програміст (база даних);
– програміст прикладний;
– професіонали в інших галузях обчислень (комп’ютеризації);
– інженер із застосування комп’ютерів;
– професіонали в інших галузях обчислень;
– технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки;
– техніки-програмісти;
– фахівець з інформаційних технологій;
– фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;


Можливі посади випускників кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення, що навчалися за освітньою програмою “Кібербезпека” першого (бакалаврського) рівня згідно з ДК 003:2010:

– фахівець з організації інформаційної безпеки;
– International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08): Security specialist (ICT).


Можливі посади випускників кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення, що навчалися за освітньою програмою “Комп’ютерні науки” другого (магістерського) рівня згідно з ДК 003:2010:

– адміністратор бази даних;
– адміністратор даних;
– адміністратор доступу;
– адміністратор системи;
– аналітик комп’ютерних систем;
– аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення;
– інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;
– інженер-програміст;
– програміст (база даних);
– програміст прикладний;
– інженер із застосування комп’ютерів.