Смірнов Олексій Анатолійович
Завідувач кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення.
 
Освіта:
1. Харківський військовий університет, (1999, спеціаліст, МО 11007898, 7.091401 – Системи управління і автоматики, Інженер комп’ютеризованих систем, управління і автоматики )
2. Кіровоградський кібернетико-технічний коледж (2008, бакалавр, КС 33904944, 6.050100 – Економіка і підприємництво, Бакалавр з фінансів)
3. Центральноукраїнський національний технічний університет (2021, магістр, М21 №116511, освітня програма 123 «Комп’ютерна інженерія», магістр з комп’ютерної інженерії, галузь знань Інформаційні технології, спеціальність Комп’ютерна інженерія).
 
Вчений ступінь і наукове звання: доктор технічних наук (спеціальність 21.05.01 –  «Інформаційна безпека держави», (125 – «Кібербезпека», згідно таблиці відповідності Переліку наукових спеціальностей та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти)) (2014 р), професор (2014 р).

 

Рік, з якого працює на кафедрі: 2006.

Викладає дисципліни: 
– Вступ до кібербезпеки.
– Інженерія програмного забезпечення.
– Інформаційна безпека держави
– Безпека інформаційних технологій.
– Проектування комп’ютерних систем та мереж.

Галузь наукової діяльності: кібербезпека, телекомунікації, комп’ютерні мережі, інженерія програмного забезпечення.

Є членом Експертної ради МОН з експертизи проектів наукових робіт, напрямок:
05 – електроніка, радіотехніка та телекомунікації.

Є членом наступних Спеціалізованих вчених рад:
– Д 26.062.17 (Національний авіаційний університет, Київ,)
– Д 26.861.06 (Державний університет телекомунікацій, Київ).

Є членом разових спеціалізованих вчених рад:

– Тимчасовий член дисертаційної ради у Казахському національному дослідному технічному університеті імені К.І. Сатпаєва за дисертацією Юбузової Халічі Ібрагімівни на тему: «Методи безпечного розподілу ключів на базі протоколів квантової криптографії» на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Ph.D.) за спеціальністю 6D070400 – «Обчислювальна техніка та програмне забезпечення». 14 жовтня 2022 р., о 15-00 год. у НАО «Казахський національний дослідницький технічний університет імені К.І. Сатпаєва за адресою: 050013, м. Алмати, вул. Сатпаєва, 22/5, ККУЦ, ауд. 401. https://official.satbayev.university/ru/protection/yubuzova-khalicha-ibragimovna

– Тимчасовий член дисертаційної ради у Казахському національному університеті імені Аль-Фарабі затверджений рішенням дисертаційної ради за групою спеціальностей «6D070300, 8D06101 – Інформаційні системи»; «6D070400 – Обчислювальна техніка та програмне забезпечення (Комп’ютерна інженерія)»; «6D075100 – Інформатика, обчислювальна техніка та управління (Системна інженерія)»; “6D060200 – Інформатика (Комп’ютерні науки)”; «6D100200, 8D06301 – Системи інформаційної безпеки» «6D070200 – Автоматизація та управління», за дисертацією Болатбек Мілани Асланбекқизи на тему: «Розробка та дослідження моделей семантичного аналізу у веб-ресурсах для визначення екстремістської спрямованості в тексті», на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Ph.D.) за спеціальністю «6D100200 – Системи захисту інформації». 15 червня 2022 року за адресою пр. Аль-Фарабі, 71, факультет інформаційних технологій, Алмати, 050040. https://www.kaznu.edu.kz/ru/17930/adverts/10842

– Тимчасовий член дисертаційної ради у Казахському національному університеті імені Аль-Фарабі затверджений рішенням дисертаційної ради за групою спеціальностей «6Д07300, 8Д06101 – Інформаційні системи»; «6D070400 – Обчислювальна техніка та програмне забезпечення (Комп’ютерна інженерія)»; «6D075100 – Комп’ютерні науки, обчислювальна техніка та управління (системна інженерія)»; «6D060200 – Комп’ютерні науки (Інформатика)»; «6D100200, 8D06301 – Системи інформаційної безпеки»; «6D070200 – Автоматика та управління», за дисертацією Кунболата Алгази на тему «Розвиток та дослідження алгоритмів шифрування на основі різних підходів» на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Ph.D.) за спеціальністю «6D100200 – Системи захисту інформації». 24 грудня 2021 року за адресою пр. Аль-Фарабі, 71, факультет інформаційних технологій, Алмати, 050040. https://www.kaznu.kz/ru/17930/adverts/10391

– Член разової спеціалізованої вченої ради ДФ 35.052.054 (2021 р. https://lpnu.ua/rada-phd/df-35052054)

– Член разової спеціалізованої вченої ради ДФ 73.052.002 (2020 р. https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1147)

Наукове керівництво докторантами технічних наук:
– Коваленко Олександр Володимирович, Доктор технічних наук, 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти (123 – Комп’ютерна інженерія), «Моделі та методи розроблення безпечного програмного забезпечення комп’ютерних систем». (наказ Міністерства освіти і
науки України № 157 від 09.02.2021).

Наукове керівництво аспірантами:

– Усік Павло Сергійович, Доктор філософії (PhD), 123 – Комп’ютерна інженерія, ОНП «Комп’ютерні системи та мережі», «Методи підвищення ефективності розподіленої обробки даних в комп’ютерних системах операторів стільникового зв’язку». (ДР № 002749, Рішення АК від 19 жовтня 2021 р.).
– Котелянець Віталій Володимирович, Кандидат технічних наук, 05.13.06 – Інформаційні технології (122 – комп’ютерні науки), «Інформаційна технологія моніторингу навколишнього середовища на базі концепції Інтернету речей». (ДК № 059934, Рішення АК від 15 квітня 2021 р.).
– Лисенко Ірина Анатоліївна, Кандидат технічних наук, 05.13.06 – Інформаційні технології (122 – комп’ютерні науки), «Каскадні методи побудови тестових наборів для підвищення глибини тестування в інфокомунікаційних системах». (ДК № 043469, Рішення АК від 26 червня 2017 р.).
– Коваленко Анна Степанівна, Кандидат технічних наук, 05.13.06 – інформаційні технології (122 – комп’ютерні науки), «Методи та моделі технічної діагностики інтегрованих інформаційних систем». (ДК № 039960, Рішення АК від 13 грудня 2016 р.).
– Мохамад Абу Таам, Кандидат технічних наук, 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі (172 – телекомунікації та радіотехніка), «Метод управління телекомунікаційнимі ресурсами для підвищення оперативності передачі даних». (ДК № 039840, Рішення АК від 13 грудня 2016 р.).
– Доренський Олександр Павлович, Кандидат технічних наук, 05.13.06 – інформаційні технології (122 – комп’ютерні науки), «Інформаційна технологія синтезу тестових моделей поведінки об’єктів програмного забезпечення АСУ на стадії об’єктно-орієнтованого проектування». (ДК № 033345, Рішення АК від 15 грудня 2015 р.).
– Дрєєв Олександр Миколайович, Кандидат технічних наук, 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі (172 – телекомунікації та радіотехніка), «Методи підвищення ефективності передачі інформації в корпоративних мережах». (ДК №031819, Рішення АК від 29 вересня 2015 р.).
– Мелешко Єлизавета Владиславівна, Кандидат технічних наук, 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі (172 – телекомунікації та радіотехніка), «Метод динамічного управління чергами для підвищення оперативності передачі даних у телекомунікаційній мереж». (ДК № 066358, Рішення ВАК від 31 травня 2011 р, протокол №30-08/5).
– Босько Віктор Васильович, Кандидат технічних наук, 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі (172 – телекомунікації та радіотехніка), «Метод підвищення оперативності передачі даних на основі динамічного управління  маршрутизацією». (ДК № 066343, Рішення ВАК від 23 лютого 2011 р, протокол №33-08/2).

Керівництво держбюджетними тематиками: 
– № 36Б113 «Розробка методів підвищення оперативності передачі та захисту інформації у телекомунікаційних системах».
– № 36Б115 «Розробка методів синтезу тестових моделей поведінки програмних об’єктів, підвищення оперативності передачі та захисту інформації у телекомунікаційних системах»).
 
Ліцензовані спеціальності:
– 122 – Комп’ютерні науки (бакалаврат).
– 122 – Комп’ютерні науки (магістратура).
– 125 – Кібербезпека (бакалаврат).

Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України:

– Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки
– Кібербезпека: освіта, наука, техніка

Загальна кількість публікацій: понад 400, з них понад 300 наукових (в т.ч. понад 130 статей у фахових виданнях, 11 статей у закордонних виданнях, 44 публікація у Scopus (Індекс Гірша h = 6),  та 9 монографій, з яких 1 одноосібна та 2 видані за кордоном, у тому числі видавництвом Springer) та понад 50 робіт навчально-методичного характеру (в т. ч. 1 підручник та 17 навчальних посібників).

Scopus: посилання
Web of Science: посилання
Publons: посилання
Orcid: посилання
Researchgate: посилання
Сторінка в Google Scholar: посилання