Смірнов Сергій Анатолійович
доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення

Освіта:
1. Кіровоградський національний технічний університет, (2009, магістр); 
2. Центральноукраїнський національний технічний університет (2021, магістр, спеціальність 123 – “Комп’ютерна інженерія”, освітня програма Комп’ютерна інженерія).

Вчений ступінь та наукове звання:кандидат технічних наук (спеціальність 05.13.21 – «Системи захисту інформації» (125 – «Кібербезпека», згідно таблиці відповідності Переліку наукових спеціальностей та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти)) (2017).

Рік, з якого працює на кафедрі: 2014
Проводить лабораторно-практичні заняття з дисциплін:
– Системне програмне забезпечення
– Організаційне забезпечення захисту інформації
– Комплексні системи захисту інформаціїя
Галузь наукової діяльності: захист інформації, телекомунікації, комп’ютерні мережі.

Загальна кількість публікацій: 104 праці за профілем кафедри, що включає в себе 5 публікацій у Scopus (Індекс Гірша h = 1), 26 статей у фахових виданнях, 2 колективні монографії, 44 тез конференцій, 5 навчальних посібників, 22 методичні вказівки.
Сторінка в Google Scholar:  посилання
Scopus:  посилання
Orcid:  посилання